fbpx

Nazywam się Robert Cichowicz. Od ponad 30 lat jestem nauczycielem matematyki i korepetytorem. Portal MATEMATYKA NA TAK to kursy video, na poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej (liceum, technikum). Filmy z rozwiązaniami zadań uporządkowane tematycznie pomogą Ci przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, czy też różnych sprawdzianów, zaliczeń. Matura z matematyki, czy też egzamin po szkole podstawowej, dzięki moim kursom, mogą okazać się bardzo łatwe do zaliczenia. Dzięki systematycznemu rozwiązywaniu zadań, z pomocą kursów portalu MATEMATYKA NA TAK, uporządkujesz swoją matematyczną wiedzę.