O mnie

Nazywam się Robert Cichowicz. Od wielu lat jestem nauczycielem matematyki i korepetytorem. Portal MATEMATYKA NA TAK to kursy video, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej (liceum, technikum). Filmy z rozwiązaniami zadań uporządkowane tematycznie pomogą Ci przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, czy też sprawdzianów, zaliczeń. Ze stroną www.matematykanatak.pl nie musisz już obawiać się, że nie zrozumiesz takich działów jak: logarytmy, trygonometria, stereometria... nie będą Ci straszne liczby naturalne, liczby pierwsze, liczby niewymierne... Dzięki systematycznemu rozwiązywaniu zadań, z pomocą kursów portalu MATEMATYKA NA TAK, uporządkujesz swoją matematyczną wiedzę.