fbpx
 • Rachunek różniczkowy

  • Granica funkcji

   • Granica właściwa funkcji w punkcie

   • Granica niewłaściwa funkcji w punkcie

    • Zadanie 1.

     Oblicz granice
     a) \lim_{x \to 2^{-}}\frac{4-x}{x-2} 

     b) \lim_{x \to1^{+}}\frac{x^{3}+3}{x-1}

    • Zadanie 2.

     Oblicz granice
     a) \lim_{x \to 3^{-}}\frac{4}{\left ( x-3 \right )\left ( x+4 \right )} 

     b)  \lim_{x \to 2^{-}}\frac{1}{x^{2}-x-2}

    • Zadanie 3.

     Oblicz granice
     a) \lim_{x \to 1^{+}}\left ( \frac{1}{x-1} -\frac{1}{x^{2}-1}\right )

     b) \lim_{x \to2^{+} }\left ( \frac{1}{x-2}-\frac{1}{x^{2}-4} \right )

    • Zadanie 4.

     Wyznacz równania asymptot pionowych wykresu funkcji
     a) f(x)=\frac{x^{2}-7}{x-1}

     b) f(x)=\frac{x+1}{x^{2}-4}

    • Zadanie 5.

     Wykaż, że funkcja f(x)=\frac{x^{3}+4x-5}{2x-2} nie ma  asymptoty pionowej w punkcie x_{0}=1

    • Zadanie 6.

     Wyznacz równania asymptot pionowych wykresu funkcji
     a) f(x)=\frac{x^{2}-4}{x^{2}-6x+8}

     b) f(x)=\frac{12x+4}{1-9x^{2}}

   • Granica funkcji w nieskończoności

    • Zadanie 1.

     Oblicz granice funkcji
     a) \lim_{x \to \infty }\left ( 2x^{3}-3x-7\right )
     b) \lim_{x \to -\infty }\left ( -x^{3}-3x-7 \right )

    • Zadanie 2.

     Oblicz granice funkcji
     a) \lim_{x \to -\infty }\frac{3x^{2}+2x-8}{x^{2}+4}

     b) \lim_{x \to \infty }\frac{x^{3}-1}{x^{4}+2x-3}

    • Zadanie 3.

     Oblicz granice funkcji
     a) \lim_{x \to-\infty }\frac{-3x^{3}+2x-8}{2x^{2}+4}

     b) \lim_{x \to \infty }\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}

    • Zadanie 4.

     Oblicz granice funkcji
     a) \lim_{x \to \infty }\left ( \sqrt{x^{2}+2}-x \right )

     b) \lim_{x \to \infty }\frac{1}{\sqrt{x+5}-\sqrt{x-5}}

    • Zadanie 5.

     Wyznacz asymptoty poziome wykresu funkcji f(x)=\frac{-3x^{3}-2x+4}{2x^{3}-2}

    • Zadanie 6.

     Wyznacz asymptoty poziome wykresu funkcji f(x)=\frac{x^{4}-2x+1}{2x^{3}+2} ( o ile istnieją )

    • Zadanie 7.

     Wyznacz asymptoty poziome wykresu funkcji f(x)=\frac{\sqrt{4-x}}{\sqrt{2-x}} ( o ile istnieją)

    • Zadanie 8.

     Wyznacz asymptoty poziome wykresu funkcji f(x)=\sqrt{\frac{4x-1}{x-1}} ( o ile istnieją)

    • Zadanie 9.

     Oblicz granicę \lim_{x \to \infty }\frac{\sqrt{1+9x^{2}}}{x}

  • Ciągłość funkcji

   • Zadanie 1.

    Wykaż, że funkcja f(x)=\left\{\begin{array}{l} x^{2}-4\, \, dla\, \, x\geqslant 2\\ x-2\, \,\, \, dla\, \, x< 2 \end{array}\right.  jest ciągła w punkcie x0 = 2 i naszkicuj wykres tej funkcji.

   • Zadanie 2.

    Wykaż, że funkcja f(x)=\left\{\begin{array}{l} x^{2}+1\, \, dla\, \, \, x\geqslant 1\\ x-2\, \, \, \, dla\, \, \, x< 1 \end{array}\right.  nie jest ciągła w punkcie x0 = 1 i naszkicuj wykres tej funkcji.

   • Zadanie 3.

    Wykaż, że funkcja f(x)=\left\{\begin{array}{l} x^{2}-1\, \, dla\, \, x\neq 2\\ 1\, \, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \, dla\, \, x=2 \end{array}\right.   nie jest ciągła w punkcie x0 = 2 i naszkicuj wykres tej funkcji.

   • Zadanie 4.

    Zbadaj ciągłość funkcji f(x)=\left\{\begin{array}{l} \frac{x^{2}-x-12}{x-4}\, \, dla\, \, x\neq 4\\ 5\, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, dla\, \, x=4 \end{array}\right.

   • Zadanie 5.

    Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x)=\left\{\begin{array}{l} \frac{x^{2}-3x+2}{x-2}\, \, dla\, \, x\neq 2\\ m+3\, \, \, \, \, dla\, \, x=2 \end{array}\right.  jest ciągła?

   • Zadanie 6.

    Dla jakich wartości parametrów k i m funkcja f(x)=\left\{\begin{array}{l} k-x\, \,\, \, \, \, \, \, \,\, dla\, \, x< 1\\ 4\, \, \, \,\, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \, \, \, dla\, \, x=1\\ \frac{4}{x+3}+m\, \, dla\, \, x> 1 \end{array}\right.   jest ciągła?

  • Własności funkcji ciągłych

   • Zadanie 1.

    Uzasadnij, że równanie   x4 – 8x – 3=0 ma w przedziale \left \langle 1,3 \right \rangle rozwiązanie.

   • Zadanie 2.

    Uzasadnij, że funkcja f(x) = x3 – x – 3 ma przynajmniej jedno miejsce zerowe.

  • Pochodna funkcji

   • Definicja pochodnej funkcji w punkcie

    • Zadanie 1.

     Oblicz z definicji pochodną funkcji f(x)=x^{2}+3 w x_{0}=-1

    • Zadanie 2.

     Oblicz z definicji pochodną funkcji f(x)=x^{3}-2 w x_{0}=2

    • Zadanie 3.

     Oblicz z definicji pochodną funkcji f(x)=\frac{2}{x} w x_{0}=1

    • Zadanie 4.

     Oblicz z definicji pochodną funkcji f(x)=\sqrt{x+1} w x_{0}=3

    • Zadanie 5.

     Oblicz współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji f(x)=x^{2} w punkcie A=\left ( 2,4 \right ). Oblicz miarę kąta jaki ta styczna tworzy z osią OX.

    • Zadanie 6.

     Uzasadnij, że funkcja f(x)=\left | x-4 \right | nie ma pochodnej w punkcie x_{0}=4

   • Funkcja pochodna

    • Zadanie 1.

     Na podstawie definicji pochodnej wprowadź wzór (x3)’ = 3x2.

    • Zadanie 2.

     Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f(x) = x3 w punkcie A=(-2-8).

    • Zadanie 3.

     Na podstawie definicji pochodnej wprowadź wzór \left ( \frac{1}{x} \right )^{'}=-\frac{1}{x^{2}}\, \, dla\, \, x\neq 0

    • Zadanie 4.

     Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f(x)=\frac{1}{x} wiedząc, że jest ona równoległa do prostej o równaniu y = -4x +1

    • Zadanie 5.

     Na podstawie definicji pochodnej wprowadź wzór \left ( \sqrt{x} \right )^{'}=\frac{1}{2\sqrt{x}}\, \, dla\, \, x> 0

    • Zadanie 6.

     Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f(x)=\sqrt{x} wiedząc, że jest ona prostopadła do prostej o równaniu y = -2x +1

    • Zadanie 7.

     Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f(x) = x2 wiedząc, że jest ona nachylona do osi OX pod kątem 150°.

    • Zadanie 8.

     Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f(x) = x2 +1 wiedząc, że przechodzi ona przez punkt (0,0).

   • Działania na pochodnych

    • Zadanie 1.

     Wyznacz pochodną funkcji
     a) f(x)=-3x^{4}
     b)f(x)=2x^{3}-3x+1
     c) f(x)=-\frac{4}{x}
     d) f(x)=\frac{1}{3}\sqrt{x}

    • Zadanie 2.

     Wyznacz pochodną funkcji
     a) f(x)=\left ( 2x^{3}-1 \right )\left ( 3x^{2}+2x-1 \right )
     b) f(x)=-5x^{3}\sqrt{x}

    • Zadanie 3.

     Wyznacz pochodną funkcji
     a) f(x)=\frac{x^{2}-5}{x+2}

     b) f(x)=\frac{3x^{4}-2}{x^{3}}

    • Zadanie 4.

     Wyznacz pochodną funkcji
     a) f(x)=\frac{\sqrt{x}-5}{x}

     b) f(x)=\frac{2}{x^{2}-3}-\frac{1}{2x^{3}}

    • Zadanie 5.

     Wyznacz współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji f(x)=\frac{x^{5}-4x^{3}-3x+1}{2x^{3}-5x^{2}-3} w punkcie o odciętej x_{0}=1

    • Zadanie 6.

     Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f(x)=2x^{2}\sqrt{x} w punkcie o odciętej x_{0}=4

   • Interpretacja fizyczna pochodnej

    • Zadanie 1.

     Położenie punktu na osi liczbowej w chwili t opisuje wzór s(t) = t2 . Oblicz prędkość średnią od chwili t1 = 1 do chwili t2 = 3 oraz prędkości w chwilach
     t1 = 1, t2 = 2, t3 = 3.

    • Zadanie 2.

     Przyjmując, że drogę przebytą przez spadające swobodnie ciało opisuje funkcja s(t) = 4,9·t2  (gdzie droga mierzona jest w metrach , a czas w sekundach) oblicz prędkość ciała w chwili t0 = 3,  odpowiedź podaj w \frac{m}{s} i \frac{km}{h}

  • Funkcje rosnące i malejące

   • Zadanie 1.

    Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji f(x) = x3 – 4x2 + 5x – 2

   • Zadanie 2.

    Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji f(x) = x3 – 3x2 + 1.

   • Zadanie 3.

    Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji f(x)=\frac{x^{2}+4x+4}{x+1}

   • Zadanie 4.

    Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji f(x)=\frac{1-x^{2}}{x+2}

   • Zadanie 5.

    Dla jakiej wartości parametru k funkcja f(x)=\frac{1}{3}x^{3}+\frac{3}{2}x^{2}+kx+1  jest funkcją rosnącą w całej swojej dziedzinie

  • Ekstrema funkcji

   • Zadanie 1.

    Wyznacz ekstrema funkcji f(x) = x3 – 2x2 + x -1.

   • Zadanie 2.

    Wyznacz ekstrema funkcji f(x) = 3x4 – 4x3

   • Zadanie 3.

    Wyznacz ekstrema funkcji f(x)=\frac{-x^{2}}{x^{2}-4}

   • Zadanie 4.

    Wyznacz ekstrema funkcji f(x)=\frac{x^{2}}{2x-6}

   • Zadanie 5.

    Uzasadnij, że funkcja f(x) = x5 + 5x3 + 20x nie ma ekstremum 

   • Zadanie 6.

    Dla jakiej wartości parametru m funkcja f(x) = -mx3 + x2 – x – 3  ma ekstremum lokalne w punkcie xo = -1. Określ rodzaj tego ekstremum.

   • Zadanie 7.

    Styczna do wykresu funkcji f(x)=\frac{ax+b}{\left ( x-1 \right )\left ( x-4 \right )}  poprowadzona w punkcie o odciętej x=2 ma równanie y=-1. Znajdź współczynniki a\, \, i\, \, b. Wyznacz ekstrema lokalne tej funkcji.

  • Wartość najmniejsza i wartość największa funkcji

   • Zadanie 1.

    Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji f(x) = x4 – 32x  w przedziale \left \langle0,3 \right \rangle

   • Zadanie 2.

    Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji f(x)=\frac{x}{x^{2}+1} w przedziale \left \langle 0,2 \right \rangle

   • Zadanie 3.

    Dla jakich wartości parametru m równanie f(x) = m ma rozwiązanie w przedziale \left \langle -1,2 \right \rangle, jeżeli f(x)=\sqrt[3]{2x^{3}-6x}

   • Zadanie 4.

    Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=\frac{x^{2}-x+1}{x^{2}+x+1}  w przedziale \left \langle -2,0 \right \rangle

  • Zadania optymalizacyjne

   • Zadanie 1.

    Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu o podstawie kwadratowej wynosi 24 cm. Przy jakiej wysokości objętość tego prostopadłościanu  jest największa?

   • Zadanie 2.

    Który z prostopadłościanów o podstawie kwadratu i danym polu powierzchni całkowitej P ma największą objętość?

   • Zadanie 3.

    Jak należy dobrać wymiary puszki w kształcie walca o polu powierzchni całkowitej 150π cm2, aby miała ona największą objętość?

   • Zadanie 4.

    Który z walców o objętości 100π cm3 ma najmniejsze pole powierzchni całkowitej?

   • Zadanie 5.

    Jaką największą objętość ma stożek o tworzącej równej 10?

   • Zadanie 6.

    Oblicz wymiary prostokąta o największym polu, którego dwa wierzchołki leżą na osi OX, a pozostałe dwa, o rzędnych dodatnich, należą do wykresu funkcji f(x) = 4 – x2.

   • Zadanie 7.

    Przedstaw liczbę 12 jako sumę dwóch takich składników , aby suma ich sześcianów była najmniejsza.

   • Zadanie 8.

    Na paraboli o równaniu y = 3x2 – 5x + 6 znajdź punkt leżący najbliżej punktu A=(3,2).

   • Zadanie 9.

    Obwód trójkąta prostokątnego wynosi 1. Znajdź długości boków tego trójkąta tak, aby pole tego trójkąta było największe.

   • Zadanie 10.

    Trapez wpisano w okrąg o promieniu 12 w ten sposób, że podstawa trapezu jest średnicą okręgu. Oblicz długości boków tego trapezu, który ma największe pole.

  • Szkicowanie wykresu funkcji

   • Zadanie 1.

    Zbadaj przebieg zmienności i sporządź wykres funkcji f(x)=\frac{1}{4}x^{3}-\frac{3}{2}x^{2}

   • Zadanie 2.

    Zbadaj przebieg zmienności i sporządź wykres funkcji f(x)=\frac{x^{2}-4}{x^{2}+4}

   • Zadanie 3.

    Zbadaj przebieg zmienności i sporządź wykres funkcji f(x)=\frac{x^{2}+1}{x^{2}-1}

   • Zadanie 4.

    Zbadaj przebieg zmienności i sporządź wykres funkcji f(x)=\frac{-x^{2}}{x-3}