fbpx
 • Definicja pochodnej funkcji w punkcie

  • Zadanie 1.

   Oblicz z definicji pochodną funkcji f(x)=x^{2}+3 w x_{0}=-1

  • Zadanie 2.

   Oblicz z definicji pochodną funkcji f(x)=x^{3}-2 w x_{0}=2

  • Zadanie 3.

   Oblicz z definicji pochodną funkcji f(x)=\frac{2}{x} w x_{0}=1

  • Zadanie 4.

   Oblicz z definicji pochodną funkcji f(x)=\sqrt{x+1} w x_{0}=3

  • Zadanie 5.

   Oblicz współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji f(x)=x^{2} w punkcie A=\left ( 2,4 \right ). Oblicz miarę kąta jaki ta styczna tworzy z osią OX.

  • Zadanie 6.

   Uzasadnij, że funkcja f(x)=\left | x-4 \right | nie ma pochodnej w punkcie x_{0}=4