fbpx
 • Dodawanie i odejmowanie wielomianów

  • Zadanie 1.

   Wykonaj działania i wykonaj redukcję wyrazów podobnych
   a) \left ( 2x^{2}-3x-4 \right )+\left ( -3x^{2}+2x-2 \right )  
   b) \left ( a^{3}-2a-3 \right )+\left ( 2-4a-3a^{3} \right )

  • Zadanie 2.

   Wykonaj działania i wykonaj redukcję wyrazów podobnych
   a) \left ( 2x^{2}-3x-4 \right )-\left ( -3x^{2}+2x-2 \right )  
   b) \left ( a^{3}-2a-3 \right )-\left ( 2-4a-3a^{3} \right )

  • Zadanie 3.

   Wykonaj działania i wykonaj redukcję wyrazów podobnych, następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia
   -\left ( 2x^{2}-3x \right )-\left ( -3x^{2}-4x+1 \right ), dla\, \, x=-\frac{1}{2}

  • Zadanie 4.

   Zapisz wyrażenie w najprostszej postaci
   a) 10a-3\left ( a-1\frac{1}{3} \right )+\frac{16a-12}{4}
   b) -\left [ -\left ( 4x-3 \right )-\left ( 5x+4 \right )-5 \right ]-\left ( 4-3x \right )

  • Zadanie 5.

   Uzasadnij, że:
    \frac{1}{3}\left ( 3x-12 \right )-\frac{1}{5}\left ( 5-25x \right )-6x=-5

  • Zadanie 6.

   Na rysunku w filmie przedstawiono trapez. Zapisz pole tego trapezu w najprostszej postaci wyrażenia algebraicznego.

  • Zadanie 7.

   Na wycieczkę pojechało  kobiet, mężczyzn o 5 więcej niż kobiet, a dzieci 4 razy więcej niż mężczyzn. Zapisz w najprostszej postaci wyrażenia algebraicznego liczbę wszystkich uczestników wycieczki.

  • Zadanie 8.

   Dokończ zdanie. Wybierz jedną z prawidłowych odpowiedzi:
   Wyrażenie \frac{2}{3}\left ( 6x-12 \right )-\frac{4x-24}{4}-3\left ( 1-2x \right )  zapisane w prostszej postaci to:
   A) 8x-5   B) -9x-5   
   C) 9x-5   D) -8x+5