fbpx
 • Działania na potęgach

  • Zadanie 1.

   Zapisz iloczyn w postaci jednej potęgi:

   a) 3^{10}\cdot3^{20} b) \left ( -5 \right )^{100}\cdot \left ( -5 \right )^{101}  

   c) \left ( \frac{1}{7} \right )^{4}\cdot\left ( \frac{1}{7} \right )^{5}\cdot \left ( \frac{1}{7} \right )^{11} 

   d) a^{4}\cdot a^{5}\cdot a^{6}\cdot a^{7}

  • Zadanie 2.

   Zapisz iloraz w postaci jednej potęgi o wykładniku naturalnym

   a) 3^{10}:3^{8}  b) \left ( -5 \right )^{103}:\left ( -5 \right )^{101}  c) \frac{a^{3}\cdot a^{7}}{a^{8}}

  • Zadanie 3.

   Zapisz wyrażenie w postaci jednej potęgi o wykładniku naturalnym

   a) \frac{3^{15}\cdot 3^{10}}{3^{20}\cdot 3^{3}}  

   b) \frac{\frac{5}{4}\cdot \left ( 1\frac{1}{4} \right )^{3}}{\left (\frac{5}{4} \right )^{3}}

  • Zadanie 4.

   Oblicz
   a) \frac{49\cdot 7^{4}:7^{2}}{7\cdot 7^{3}} 

   b) \frac{x^{9}\cdot x^{5}:x^{4}}{x^{20}:x^{16}}

  • Zadanie 5.

   Zapisz wyrażenie w postaci potęgi o podstawie będącej liczbą pierwszą
   a) \left ( 16^{3} \right )^{4} 
   b) \left ( \left ( 27 \right )^{7} \right )^{3}

  • Zadanie 6.

   Uporządkuj liczby

    \left ( \frac{4}{3} \right )^{5},\left ( \frac{16}{9} \right )^{3},\left ( \frac{4}{3} \right )^{12}:\left ( \frac{4}{3} \right )^{4}

   rosnąco, zapisując każdą z liczb w postaci a^{x}.

  • Zadanie 7.

   Uporządkuj liczby

   \left ( \frac{2}{5} \right )^{4},\left ( \frac{4}{25} \right )^{3},\left ( \frac{2}{5} \right )^{12}:\left ( \frac{2}{5} \right )^{4}

   rosnąco, zapisując każdą z liczb w postaci a^{n},\, \, gdzie \, \, n\in N.

  • Zadanie 8.

   Oblicz
   a) \frac{64^{5}\cdot 256^{4}}{512^{6}} 

   b) \frac{25^{5}\cdot 125^{3}}{625^{4}}

  • Zadanie 9.

   Zapisz w postaci jednej potęgi
   a ) połowę liczby 16^{5} 
   b) trzecią część liczby 27^{5}\cdot 81^{9}

  • Zadanie 10.

   Przedstaw iloczyn w postaci jednej potęgi o wykładniku naturalnym
   a) 51^{12}\cdot \left ( \frac{1}{17} \right )^{12}  

   b) \left ( -\frac{1}{36} \right )^{5}:\left ( \frac{4}{125} \right )^{5}

  • Zadanie 11.

   Przedstaw potęgę w postaci iloczynu potęg, których podstawą są liczby pierwsze
   a) 54^{9}   b)  500^{10}

  • Zadanie 12.

   Przedstaw iloraz w postaci jednej potęgi o wykładniku naturalnym
   a) 5^{11}:7^{11} 

   b) \left ( \frac{2}{5} \right )^{5}:\left ( \frac{4}{125} \right )^{5}

  • Zadanie 13.

   Oblicz
   a) 72^{4}:24^{3} 

   b) 100^{2}\cdot \left ( \frac{1}{4} \right )^{4}

  • Zadanie 14.

   Oblicz
   a) \frac{27^{3}\cdot 8^{5}}{6^{7}} 

   b) \frac{-256\cdot 25^{2}\cdot \left ( -7 \right )^{0}}{125\cdot 4^{3}}

  • Zadanie 15.

   Oblicz

   a) \left ( \left ( \frac{1}{5} \right )^{4}\cdot 5^{5} \right )^{3}

   b) \frac{7^{50}+7^{50}+7^{50}+7^{50}+7^{50}+7^{50}+7^{50}}{\left (7^{25} \right )^{2}}

  • Zadanie 16.

   Która z liczb jest większa
   a) 17^{24}\, \, czy\, \, 2^{96}   
   b) 2^{57}\, \, czy\, \, 3^{38} 
   c)  2^{100}\, \, czy\, \, 10^{30}

  • Zadanie 17.

   Wykaż, że liczba 2^{47}+4^{24}+8^{15} jest podzielna przez 13

  • Zadanie 18.

   Oblicz
   a) \frac{2\cdot 5^{16}-9\cdot 5^{15}}{25^{7}}  

   b) \frac{10\cdot 4^{30}+3\cdot 2^{61}}{8^{21}}

  • Zadanie 19.

   Oblicz
   a) \left ( \frac{2^{n+4}}{2^{n+2}} \right )^{3}

   b) \left ( \frac{2^{2n+1}\cdot 2^{5}}{2^{2n+2}} \right )^{2}

  • Zadanie 20.

   Udowodnij, że liczba 10^{25}+8  jest podzielna przez 9.