fbpx
 • Potęgowanie

  Poznaj definicję potęgi i reguły związane z potęgowaniem. Czy to podstawowe działania na potęgach, czy bardziej skomplikowane obliczenia, wszystkiego możesz się nauczyć w tempie przystosowanym do Twoich predyspozycji. Zdobyte umiejętności sprawdzisz, rozwiązując ćwiczenia o różnym stopniu trudności, skonstruowane w oparciu o poznany materiał.

  • Potęga o wykładniku naturalnym

   • Zadanie 1.

    Oblicz:  a) \left ( \frac{2}{5} \right )^{3}  b) \left ( -3 \right )^{2} 

    c) \left ( -5 \right )^{3}   d) \left ( -\frac{2}{5} \right )^{0} e)  0^{0}

   • Zadanie 2.

    Porównaj liczby:

    a) 5^{30} i 5^{36} b) \left ( \frac{1}{3} \right )^{5} i \left ( \frac{1}{3} \right )^{4}

    c) \left ( -2 \right )^{5}  i  \left ( -2 \right )^{7}  d) \left ( -\frac{1}{2} \right )^{5}  i  \left ( -\frac{1}{2} \right )^{7}

   • Zadanie 3.

    Uporządkuj potęgi rosnąco:

    a) \left ( \frac{1}{2} \right )^{4} , \left ( \frac{1}{2} \right )^{7} , \left ( \frac{1}{2} \right )^{3} 

    b)  5^{7}5^{5}5^{10} 

    c) \left ( -\frac{1}{3} \right )^{5} ,  \left ( -\frac{1}{3} \right )^{3}

   • Zadanie 4.

    Dla jakich liczb naturalnych n liczba 5^{n} jest większa od 500?

  • Wykonywanie zadań w których występuje potęgowanie

  • Działania na potęgach

   • Zadanie 1.

    Zapisz iloczyn w postaci jednej potęgi:

    a) 3^{10}\cdot3^{20} b) \left ( -5 \right )^{100}\cdot \left ( -5 \right )^{101}  

    c) \left ( \frac{1}{7} \right )^{4}\cdot\left ( \frac{1}{7} \right )^{5}\cdot \left ( \frac{1}{7} \right )^{11} 

    d) a^{4}\cdot a^{5}\cdot a^{6}\cdot a^{7}

   • Zadanie 2.

    Zapisz iloraz w postaci jednej potęgi o wykładniku naturalnym

    a) 3^{10}:3^{8}  b) \left ( -5 \right )^{103}:\left ( -5 \right )^{101}  c) \frac{a^{3}\cdot a^{7}}{a^{8}}

   • Zadanie 3.

    Zapisz wyrażenie w postaci jednej potęgi o wykładniku naturalnym

    a) \frac{3^{15}\cdot 3^{10}}{3^{20}\cdot 3^{3}}  

    b) \frac{\frac{5}{4}\cdot \left ( 1\frac{1}{4} \right )^{3}}{\left (\frac{5}{4} \right )^{3}}

   • Zadanie 4.

    Oblicz
    a) \frac{49\cdot 7^{4}:7^{2}}{7\cdot 7^{3}} 

    b) \frac{x^{9}\cdot x^{5}:x^{4}}{x^{20}:x^{16}}

   • Zadanie 5.

    Zapisz wyrażenie w postaci potęgi o podstawie będącej liczbą pierwszą
    a) \left ( 16^{3} \right )^{4} 
    b) \left ( \left ( 27 \right )^{7} \right )^{3}

   • Zadanie 6.

    Uporządkuj liczby

     \left ( \frac{4}{3} \right )^{5},\left ( \frac{16}{9} \right )^{3},\left ( \frac{4}{3} \right )^{12}:\left ( \frac{4}{3} \right )^{4}

    rosnąco, zapisując każdą z liczb w postaci a^{x}.

   • Zadanie 7.

    Uporządkuj liczby

    \left ( \frac{2}{5} \right )^{4},\left ( \frac{4}{25} \right )^{3},\left ( \frac{2}{5} \right )^{12}:\left ( \frac{2}{5} \right )^{4}

    rosnąco, zapisując każdą z liczb w postaci a^{n},\, \, gdzie \, \, n\in N.

   • Zadanie 8.

    Oblicz
    a) \frac{64^{5}\cdot 256^{4}}{512^{6}} 

    b) \frac{25^{5}\cdot 125^{3}}{625^{4}}

   • Zadanie 9.

    Zapisz w postaci jednej potęgi
    a ) połowę liczby 16^{5} 
    b) trzecią część liczby 27^{5}\cdot 81^{9}

   • Zadanie 10.

    Przedstaw iloczyn w postaci jednej potęgi o wykładniku naturalnym
    a) 51^{12}\cdot \left ( \frac{1}{17} \right )^{12}  

    b) \left ( -\frac{1}{36} \right )^{5}:\left ( \frac{4}{125} \right )^{5}

   • Zadanie 11.

    Przedstaw potęgę w postaci iloczynu potęg, których podstawą są liczby pierwsze
    a) 54^{9}   b)  500^{10}

   • Zadanie 12.

    Przedstaw iloraz w postaci jednej potęgi o wykładniku naturalnym
    a) 5^{11}:7^{11} 

    b) \left ( \frac{2}{5} \right )^{5}:\left ( \frac{4}{125} \right )^{5}

   • Zadanie 13.

    Oblicz
    a) 72^{4}:24^{3} 

    b) 100^{2}\cdot \left ( \frac{1}{4} \right )^{4}

   • Zadanie 14.

    Oblicz
    a) \frac{27^{3}\cdot 8^{5}}{6^{7}} 

    b) \frac{-256\cdot 25^{2}\cdot \left ( -7 \right )^{0}}{125\cdot 4^{3}}

   • Zadanie 15.

    Oblicz

    a) \left ( \left ( \frac{1}{5} \right )^{4}\cdot 5^{5} \right )^{3}

    b) \frac{7^{50}+7^{50}+7^{50}+7^{50}+7^{50}+7^{50}+7^{50}}{\left (7^{25} \right )^{2}}

   • Zadanie 16.

    Która z liczb jest większa
    a) 17^{24}\, \, czy\, \, 2^{96}   
    b) 2^{57}\, \, czy\, \, 3^{38} 
    c)  2^{100}\, \, czy\, \, 10^{30}

   • Zadanie 17.

    Wykaż, że liczba 2^{47}+4^{24}+8^{15} jest podzielna przez 13

   • Zadanie 18.

    Oblicz
    a) \frac{2\cdot 5^{16}-9\cdot 5^{15}}{25^{7}}  

    b) \frac{10\cdot 4^{30}+3\cdot 2^{61}}{8^{21}}

   • Zadanie 19.

    Oblicz
    a) \left ( \frac{2^{n+4}}{2^{n+2}} \right )^{3}

    b) \left ( \frac{2^{2n+1}\cdot 2^{5}}{2^{2n+2}} \right )^{2}

   • Zadanie 20.

    Udowodnij, że liczba 10^{25}+8  jest podzielna przez 9.

  • Sprawdź czy umiesz