Zestaw 2.

Wykonaj działania, następnie pobierz rozwiązania i sprawdź odpowiedzi

 

1. Zapisz liczbę   \frac{2^{3}\cdot 16^{4}}{8^{5}}   w postaci potęgi przy podstawie 2

2. Oblicz  25% liczby   5^{120}+5^{120}+5^{120}+5^{120}

3. Udowodnij, że liczba   \frac{3^{444}}{81^{111}}   jest liczbą naturalną.

4. Oblicz   \frac{5^{5}\cdot{5^{6}}-5^{9}}{5^{9}}

5. Oblicz   \frac{7\cdot 6^{3}}{2^{3}\cdot 3^{3}}