fbpx

Zestaw 1.

Rozwiąż zadania samodzielnie, następnie pobierz rozwiązania i sprawdź odpowiedzi

 

1. Czy liczba \left ( \frac{1}{3} \right )^{5}  jest mniejsza od liczby  \left ( \frac{1}{3} \right )^{6}

a) TAK                           b) NIE

2.  \frac{6}{5}  liczby   \frac{5}{6}\cdot \left ( 32^{5} \right ) to:

a) 2^{26}  b)  4^{12}  c)  2^{23}  d)  \frac{32^{6}}{2^{5}}

3. Liczba\left ( \frac{2}{5} \right )\cdot\left ( \frac{2}{5} \right )\cdot \left ( \frac{5}{2} \right )^{2} jest:

a) liczbą całkowitą  \fn_jvn \,

PRAWDA/FAŁSZ

b) równa liczbie \left (2^{22222}-2^{22220} \right )^{0}

PRAWDA/FAŁSZ

4. Wynik wyrażenia \left ( -\frac{1}{3} \right )^{3}-\left ( -\frac{1}{3} \right )^{2} jest liczbą

a) większą od liczby  \left ( -1 \right )^{3}

PRAWDA/FAŁSZ

b) dodatnią

PRAWDA/FAŁSZ

5. Liczba \left ( -\frac{2}{3} \right )^{2}

a) jest liczbą odwrotną do liczby  \frac{9}{4}

PRAWDA / FAŁSZ

b) jest liczbą niedodatnią

PRAWDA/FAŁSZ