fbpx
 • Wszystkie filmy: Potęga o wykładniku naturalnym

  • Zadanie 1.

   Oblicz:  a) \left ( \frac{2}{5} \right )^{3}  b) \left ( -3 \right )^{2} 

   c) \left ( -5 \right )^{3}   d) \left ( -\frac{2}{5} \right )^{0} e)  0^{0}

  • Zadanie 2.

   Porównaj liczby:

   a) 5^{30} i 5^{36} b) \left ( \frac{1}{3} \right )^{5} i \left ( \frac{1}{3} \right )^{4}

   c) \left ( -2 \right )^{5}  i  \left ( -2 \right )^{7}  d) \left ( -\frac{1}{2} \right )^{5}  i  \left ( -\frac{1}{2} \right )^{7}

  • Zadanie 3.

   Uporządkuj potęgi rosnąco:

   a) \left ( \frac{1}{2} \right )^{4} , \left ( \frac{1}{2} \right )^{7} , \left ( \frac{1}{2} \right )^{3} 

   b)  5^{7}5^{5}5^{10} 

   c) \left ( -\frac{1}{3} \right )^{5} ,  \left ( -\frac{1}{3} \right )^{3}

  • Zadanie 4.

   Dla jakich liczb naturalnych n liczba 5^{n} jest większa od 500?