fbpx
 • Obliczanie procentu danej liczby

  • Zadanie 1.

   Oblicz a) 4% z 400 b) 200% z 12 c) 4,5% z 50 d) 0,05% z 80

  • Zadanie 2.

   Oblicz, wynik podaj w minutach a) 20% z 1 h b) 30% z 4 h

  • Zadanie 3.

   Spodnie kosztują 300 zł. Oblicz cenę tych spodni po a) obniżce o 10% b) po podwyżce o 20%

  • Zadanie 4.

   Cena pewnego towaru wynosi x zł a) o ile procent obniżono cenę towaru jeżeli jego obecna cena to 0,8x b) o ile procent podwyższono cenę towaru jeżeli jego obecna cena to 1,3x?

  • Zadanie 5.

   Oblicz liczbę, która jest a) o 25% większa od liczby 72 b) o 25% mniejsza od liczby 36

  • Zadanie 6.

   O ile % zwiększyła się cena towaru, jeżeli: a) cenę podwojono b) cena zwiększyła się 2,5 razy

  • Zadanie 7.

   O ile procent zwiększy się pole kwadratu, jeżeli jego długość boku zwiększymy o 20%.

  • Zadanie 8.

   Początkowa cena towaru wynosiła p zł. Cenę tę najpierw obniżono o 10%, następnie po pewnym czasie podwyższono o 10%. Jaka jest obecna cena tego towaru?

  • Zadanie 9.

   Początkowa cena towaru wynosiła p zł. Udowodnij, że jeżeli tę cenę najpierw podwyższymy o 25%, następnie po pewnym czasie obniżymy o 20%, to otrzymamy cenę początkową, czyli p zł.

  • Zadanie 10.

   W ciągu roku cukier drożał dwukrotnie, za każdym razem o 5%. O ile procent wzrosła cena cukru w ciągu roku?