fbpx
 • Obliczenia procentowe

  W zadaniach ze szkoły podstawowej przedstawiane są proste przykłady obliczeń procentowych i na tym poziomie jest to wystarczające. Ważne jednak, żeby korepetycje uczyły praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, na przykład jak obliczyć procent z danej liczby, a w bardziej zaawansowanych zadaniach policzyć VAT lub inne podatki.

  • Obliczanie procentu danej liczby

   • Zadanie 1.

    Oblicz a) 4% z 400 b) 200% z 12 c) 4,5% z 50 d) 0,05% z 80

   • Zadanie 2.

    Oblicz, wynik podaj w minutach a) 20% z 1 h b) 30% z 4 h

   • Zadanie 3.

    Spodnie kosztują 300 zł. Oblicz cenę tych spodni po a) obniżce o 10% b) po podwyżce o 20%

   • Zadanie 4.

    Cena pewnego towaru wynosi x zł a) o ile procent obniżono cenę towaru jeżeli jego obecna cena to 0,8x b) o ile procent podwyższono cenę towaru jeżeli jego obecna cena to 1,3x?

   • Zadanie 5.

    Oblicz liczbę, która jest a) o 25% większa od liczby 72 b) o 25% mniejsza od liczby 36

   • Zadanie 6.

    O ile % zwiększyła się cena towaru, jeżeli: a) cenę podwojono b) cena zwiększyła się 2,5 razy

   • Zadanie 7.

    O ile procent zwiększy się pole kwadratu, jeżeli jego długość boku zwiększymy o 20%.

   • Zadanie 8.

    Początkowa cena towaru wynosiła p zł. Cenę tę najpierw obniżono o 10%, następnie po pewnym czasie podwyższono o 10%. Jaka jest obecna cena tego towaru?

   • Zadanie 9.

    Początkowa cena towaru wynosiła p zł. Udowodnij, że jeżeli tę cenę najpierw podwyższymy o 25%, następnie po pewnym czasie obniżymy o 20%, to otrzymamy cenę początkową, czyli p zł.

   • Zadanie 10.

    W ciągu roku cukier drożał dwukrotnie, za każdym razem o 5%. O ile procent wzrosła cena cukru w ciągu roku?

  • Obliczanie liczby z danego jej procentu

   • Zadanie 1.

    Oblicz liczbę, której: a) 30% jest równe 60 b) 0,5% jest równe 2

   • Zadanie 2.

    Cenę komputera obniżono o 20%. Oblicz cenę komputera przed obniżką, jeżeli nowa cena jest o 250 zł niższa od poprzedniej.

   • Zadanie 3.

    Na wycieczkę klasową pojechało 10 osób co stanowiło 40% wszystkich uczniów tej klasy. Ile jest uczniów w klasie?

   • Zadanie 4.

    Na półce z grami komputerowymi jest 60% gier strategicznych. Ile jest wszystkich gier na półce, jeśli gier innego gatunku jest 80?

   • Zadanie 5.

    Ile waży człowiek, którego organizm zawiera 56 kg wody, wiedząc, że organizm dorosłego człowieka zawiera około 70% wody?

   • Zadanie 6.

    Oblicz liczbę y wiedząc, że 2% z 5% tej liczby wynosi 2.

   • Zadanie 7.

    Oblicz liczbę, której 18% jest większe o 12 od 12% tej liczby.

  • Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

   • Zadanie 1.

    Oblicz, jakim procentem a) liczby 12 jest liczba 18 b) liczby 18 jest liczba 12

   • Zadanie 2.

    Oblicz o ile procent obniżono cenę książki, która przed obniżką kosztowała 60 zł, a po obniżce kosztuje 36 zł.

   • Zadanie 3.

    Oblicz liczbę k, wiedząc, że liczba 35 jest o 40% większa od liczby k.

   • Zadanie 4.

    Oblicz liczbę k, wiedząc, że liczba 45 jest o 40% mniejsza od liczby k.

   • Zadanie 5.

    Obwód kwadratu jest równy obwodowi prostokąta o wymiarach 3 cm i 15 cm. Oblicz jakim procentem a) pola kwadratu jest pole prostokąta b) pola prostokąta jest pole kwadratu

  • Stężenia procentowe

   • Zadanie 1.

    Do szklanki zawierającej 200 g wody wsypano 4 g cukru. Oblicz ilu procentowy roztwór cukru otrzymano? Wynik podaj z dokładnością do 1%.

   • Zadanie 2.

    Do 100 g roztworu soli o stężeniu 5% dosypano 20 g soli. Oblicz stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do 0,1%

   • Zadanie 3.

    Ile soli należy wsypać do 12 kg wody, aby otrzymać roztwór 15%?

   • Zadanie 4.

    Ile wody potrzeba, aby rozpuszczając w niej 30 g soli otrzymać roztwór 20-procentowy?

   • Zadanie 5.

    Zmieszano 3 litry 7% roztworu soli z 6 litrami 4% roztworu soli. Jakie jest stężenie soli w mieszaninie?

  • Stopy metali

   • Zadanie 1.

    Złota bransoleta ma próbę 960 i waży 30 gram, a pierścionek ma próbę 750 i waży 8 gram. Ile gramów czystego złota zawierają oba te przedmioty łącznie?

   • Zadanie 2.

    Jaką próbę ma złoty pierścionek ważący 8 g, wiedząc, że zawarte jest w nim 6 g czystego złota?

   • Zadanie 3.

    Ile gramów czystego złota należy dodać do 20 gram złota próby 583, aby otrzymać złoto próby 750?

   • Zadanie 4.

    Kawałek stopu miedzi z ołowiem waży 12 kg i zawiera 45% miedzi. Ile kilogramów czystego ołowiu należy stopić z tym stopem, aby nowy stop zawierał 30% miedzi?

  • VAT i inne podatki

   • Zadanie 1.

    Cena brutto komputera jest równa cenie netto plus 23% podatku VAT. Oblicz cenę brutto komputera, jeśli cena netto wynosi 2200 zł.

   • Zadanie 2.

    Cena brutto komputera jest równa cenie netto plus 23% podatku VAT. Oblicz cenę netto, jeśli cena brutto komputera wynosi 3198 zł.

   • Zadanie 3.

    Cena brutto komputera jest równa cenie netto plus 23% podatku VAT. Podatek VAT doliczony do ceny netto komputera wynosi 483 zł. Jak jest cena brutto tego komputera?

   • Zadanie 4.

    Dochód brutto Pana Nowaka w ciągu roku wyniósł 70000 zł . Oblicz dochód netto pana Nowaka po zapłaceniu 18% podatku PIT. Podaj kwotę podatku.

   • Zadanie 5.

    Pani Kasia zapłaciła 5400 zł podatku PIT obliczonego według stawki 18%. Jaki był dochód brutto ( przed opodatkowaniem)

   • Zadanie 6.

    Dochód brutto pana X w ciągu roku wyniósł 54000 zł. Pan X mógł od tej kwoty odliczyć ulgę podatkową w wysokości 4000 zł i od pozostałej kwoty zapłacił 18% podatek PIT. Ile podatku PIT oddał pan X do skarbu państwa.

  • Sprawdź czy umiesz