fbpx
 • Wszystkie filmy: Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

  • Zadanie 1.

   Oblicz, jakim procentem a) liczby 12 jest liczba 18 b) liczby 18 jest liczba 12

  • Zadanie 2.

   Oblicz o ile procent obniżono cenę książki, która przed obniżką kosztowała 60 zł, a po obniżce kosztuje 36 zł.

  • Zadanie 3.

   Oblicz liczbę k, wiedząc, że liczba 35 jest o 40% większa od liczby k.

  • Zadanie 4.

   Oblicz liczbę k, wiedząc, że liczba 45 jest o 40% mniejsza od liczby k.

  • Zadanie 5.

   Obwód kwadratu jest równy obwodowi prostokąta o wymiarach 3 cm i 15 cm. Oblicz jakim procentem a) pola kwadratu jest pole prostokąta b) pola prostokąta jest pole kwadratu