Zestaw 1.

Rozwiąż zadania samodzielnie, następnie pobierz rozwiązania i sprawdź odpowiedzi

1. Telefon kosztował m złotych. Cenę tego telefonu obniżono o 20\%, następnie
podwyższono tę cenę o 25\%. Ostateczna cena telefonu to:

a) 0,9m       b) 1,05m     c) m         d) 1,05m

2. Liczba 64 jest o 33\frac{1}{3}\%  większa od liczby 48

PRAWDA/FAŁSZ

3. Liczba 48 jest mniejsza od liczby 64 o:

a) 20\%       b) 25\%         c) 30\%       d) 28\%

4. Spośród wszystkich uczniów klasy, pewnego dnia zachorowało 8 uczniów, co
stanowi 40\% liczby wszystkich uczniów w klasie.

a) liczba wszystkich uczniów tej klasy to 20

PRAWDA/FAŁSZ

b) tego dnia liczba uczniów chorych w klasie była o 40\% mniejsza od liczby
uczniów zdrowych

PRAWDA/FAŁSZ

5. W banku oprocentowanie rachunku wzrosło z  4\%  do 4,5\%

a) oprocentowanie wzrosło o 0,5 punktu procentowego

PRAWDA/FAŁSZ

b) oprocentowanie wzrosło o 12\%

PRAWDA/FAŁSZ

 

  • Wszystkie filmy: Sprawdź czy umiesz