fbpx
 • Okrąg opisany na trójkącie

  • Zadanie 1.

   W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę 45^{o}, a podstawa ma długość 4 cm. Oblicz długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie.

  • Zadanie 2.

   W okrąg o promieniu 5 cm wpisany jest trójkąt równoramienny o podstawie długości 6 cm. Oblicz długości ramion tego trójkąta ( rozważ dwa przypadki )

  • Zadanie 3.

   Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długości 7 cm i 12 cm.

  • Zadanie 4.

   Pole trójkąta prostokątnego jest równe 18 cm^{2} . Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość 4 cm. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. 

  • Zadanie 5.

   Stosunek długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest równy 3:4. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość 10 cm. Oblicz pole tego trójkąta.

  • Zadanie 6.

   Uzasadnij, że promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości a wyraża się wzorem R=\frac{a\sqrt{3}}{3} .

  • Zadanie 7.

   Oblicz wysokość oraz pole trójkąta równobocznego, na którym opisano okrąg o promieniu 6 cm.

  • Zadanie 8.

   Oblicz promień okręgu opisanego na równoramiennym trójkącie prostokątnym, którego obwód wynosi  4+2\sqrt{2}

  • Zadanie 9.

   Na trójkącie równoramiennym rozwartokątnym do którego podstawy poprowadzono wysokość równą 8, opisano okrąg o promieniu 13. Oblicz obwód trójkąta.