fbpx

Zadanie 1.

 • Wszystkie filmy: Proporcjonalność

  • Zadanie 1.

   Belkę długości 270 cm rozcięto na trzy części, których stosunek długości to 2:3:4. Oblicz długość najkrótszej części.

  • Zadanie 2.

   Długości boków pewnego trójkąta są w stosunku 2:3:4. Oblicz długość najdłuższego boku wiedząc, że obwód tego trójkąta wynosi 72 cm.

  • Zadanie 3.

   W pewnym czworokącie stosunek miar kątów wewnętrznych jest równy 1:2:3:4. Oblicz miarę największego kąta tego czworokąta.

  • Zadanie 4.

   Odległość środków dwóch stycznych zewnętrznie okręgów wynosi 21, a stosunek długości promieni to 4:3. Oblicz długość promienia każdego z okręgów.