fbpx
 • Wszystkie filmy: Nierówności sprowadzalne do nierówności kwadratowych

  • Zadanie 1.

   Rozwiąż nierówność (x – 2)(2x – 3) < (x + 5)(x – 2)

  • Zadanie 2.

   Rozwiąż nierówność (x – 1)(3x – 2) – (x – 5)(1 – x) ≥ 0

  • Zadanie 3.

   Rozwiąż nierówność  x2 – 5|x| < 0

  • Zadanie 4.

   Rozwiąż nierówność x2 + |x| -2 ≤ 0

  • Zadanie 5.

   Rozwiąż nierówność x2 – |x – 2| ≥ 0

  • Zadanie 6.

   Wyznacz dziedzinę funkcji f(x)=\sqrt{x^{2}-2x}+\frac{1}{\sqrt{4-x^{2}}}