fbpx

Zadanie 1.

 • Wszystkie filmy: Sposoby określania ciągu

  • Zadanie 1.

   Oblicz trzy początkowe wyrazy ciągu
   a) an = 3n – n2
   b) an = (-1)n+1·(n – 1)

  • Zadanie 2.

   Które wyrazy ciągu są równe zero
   a) an = 5n – n2
   b) b_{n}=\frac{n^{2}-4}{n+3}

  • Zadanie 3.

   Które wyrazy ciągu są dodatnie
   a)  an = 2n – 10
   b) bn = – n2 – 7n – 10
   c) c_{n}=\frac{4-n}{n+3}

  • Zadanie 4.

   Wykres ciągu (an) jest zawarty w wykresie funkcji liniowej do którego należą punkty A=(3,4)  B=(-2,-5). Wyznacz wzór ogólny ciągu.

  • Zadanie 5.

   Wykres ciągu \left ( a_{n} \right ) jest zawarty w prostej m prostopadłej do prostej o równaniu y=-\frac{1}{2}x-3. Wyznacz wzór ogólny ciągu wiedząc, że a_{4}=8

  • Zadanie 6.

   Wyznacz te wyrazy ciągu a_{n}=\frac{n+6}{n}, które są liczbami całkowitymi.

  • Zadanie 7.

   Wykres ciągu (an) jest zawarty w paraboli o wierzchołku W=(-2,4). Wiedząc, że przechodzi ona przez punkt A=(0,3) wyznacz wzór ogólny ciągu.