Zadanie 10.

 • Wszystkie filmy: Ciąg geometryczny

  • Zadanie 1.

   Wyznacz wzór ogólny ciągu geometrycznego  a) 1,3,9,27, …   b) -2,-10,-50, …

  • Zadanie 2.

   Wyznacz wzór ogólny ciągu geometrycznego  wiedząc, że:  
   a) a2=9 , a5=\frac{1}{3}  
   b) a3=4 , a5=1

  • Zadanie 3.

   Wyznacz wzór ogólny monotonicznego ciągu geometrycznego  wiedząc, że:  
   a2.a4=1, (a2)2+(a3)2 =5.

  • Zadanie 4.

   Wykaż, ze ciąg dany wzorem
   a) a_{n}=\frac{1}{5}\cdot 4^{n}  b) b_{n}=3^{2n-1} 
   jest ciągiem geometrycznym. 

  • Zadanie 5.

   Wyznacz x wiedząc, że liczby
   a) 36, x, \frac{1}{9}   b) 1, (x-2), 9 
   są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.

  • Zadanie 6.

   Oblicz S7 ciągu geometrycznego, w którym
   a) a_{1}=3,q=-2 b) a_{n}=2n+1

  • Zadanie 7.

   Ile początkowych wyrazów ciągu geometrycznego ( a n) w którym a1=5 i q=2 należy dodać , aby otrzymać 635 ?

  • Zadanie 8.

   Liczby x, 15, y są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Wyznacz te liczby wiedząc, że ich suma wynosi 65.

  • Zadanie 9.

   Piłka odbijając się od ziemi osiąga za każdym razem wysokość równą \frac{3}{4} poprzedniej, a za trzecim razem wysokość 54 cm. Na jaką wysokość odbiła się piłka za pierwszym razem.

  • Zadanie 10.

   W pierwszym miesiącu Rafał roznosząc ulotki zarobił 440 zł. W każdym następnym miesiącu zarabiał o 5% więcej niż w miesiącu poprzednim. Ile złotych zarobił Rafał w 8 miesiącu pracy ?