fbpx

Zadanie 19.

 • Wszystkie filmy: Ciąg arytmetyczny

  • Zadanie 1.

   Oblicz czterdziesty wyraz ciągu arytmetycznego : 2, 5, 8, 11, . . .

  • Zadanie 2.

   Podaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego : -2, -5, -8, -11, . . .

  • Zadanie 3.

   Podaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego w którym a2 = 3, a7 = 8.

  • Zadanie 4.

   Podaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego w którym
   a)  a1 = 3, a7 = 8
   b) a3 = 4, a8 = 12
   c) r = -5, a11 = 4

  • Zadanie 5.

   Wyznacz liczby m, k tak, aby liczby 1, k, 9, m tworzyły kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego.

  • Zadanie 6.

   Wstaw między liczby 1 i 25 pięć liczb tak, aby otrzymać ciąg arytmetyczny

  • Zadanie 7.

   Wyznacz x tak, aby liczby 2x – 1, 5, x + 3 tworzyły ciąg arytmetyczny (w podanej kolejności)

  • Zadanie 8.

   Wykaż, że ciąg \left ( a_{n} \right ) jest arytmetyczny
   a) a_{n}=-\sqrt{7}n-3 

   b) a_{n}=\frac{2-3n}{5}

  • Zadanie 9.

   Wykaż, że ciąg an = – n2 + 4 nie jest arytmetyczny.

  • Zadanie 10.

   Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą  ciąg arytmetyczny o różnicy 3. Oblicz obwód tego trójkąta.

  • Zadanie 11.

   Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego wynosi 10. Oblicz długości przyprostokątnych wiedząc, że długości boków trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny.

  • Zadanie 12.

   Miary kątów czworokąta są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Największy z tych kątów to 135°. Oblicz miary pozostałych katów tego czworokąta.

  • Zadanie 13.

   Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych od 1 do 100

  • Zadanie 14.

   Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych nieparzystych

  • Zadanie 15.

   Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które przy dzieleniu przez 5 dają resztę 2.

  • Zadanie 16.

   Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych niepodzielnych przez 3.

  • Zadanie 17.

   Ile początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego  -24, -22, -20, …  należy dodać , aby otrzymać liczbę 546?

  • Zadanie 18.

   Rozwiąż równanie 1 + 5 + 9 + 13 + . . . + x = 190

  • Zadanie 19.

   Oblicz sumę S100 ciągu arytmetycznego, w którym a2 = b2, a3 = (b +1 )2, a4 – a2 = 2 .

  • Zadanie 20.

   Wyznacz wzór ogólny rosnącego ciągu arytmetycznego (a n) o wyrazach całkowitych wiedząc, że suma wyrazów siódmego i jedenastego wynosi 30, zaś iloczyn wyrazów drugiego i szóstego wynosi 9.