fbpx
 • Wszystkie filmy: Pierwiastek kwadratowy i pierwiastek sześcienny

  • Zadanie 1.

   Oblicz pierwiastki kwadratowe z liczb:

   a) 16 b) 0 c) 1 d) 2,25

   e) 0,0001  f) \frac{4}{25}  g) 6\frac{1}{4}

  • Zadanie 2.

   Oblicz pierwiastki sześcienne z liczb:

   a) 27 b) 0 c) 1 d) -125

   e) 0,001 f) \frac{8}{125}  g) -3\frac{3}{8}

  • Zadanie 3.

   Oblicz długość boku kwadratu , którego pole wynosi:
   a) 400 cm2 b) 0,04 m2

  • Zadanie 4.

   Oblicz długość boku sześcianu , którego objętość wynosi a) 8000 cm3 b) 0,216 m3