fbpx
 • Wszystkie filmy: Wykres funkcji liniowej

  • Zadanie 1.

   Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykresem jest prosta równoległa do prostej o równaniu y = 3x + 4 i przechodząca przez punkt P=(1,8).

  • Zadanie 2.

   Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt P=(2,6) i przecina oś OY w punkcie A=(0,4).

  • Zadanie 3.

   Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A=(-3,-5) i B=(3,7).

  • Zadanie 4.

   Wyznacz wzór funkcji liniowej f, jeśli f(2) = 7 i f(-1) = -2

  • Zadanie 5.

   Uzasadnij, że dla dowolnej liczby n i dla każdej funkcji liniowej , prawdziwa jest równość f(2n +1) + f(2n -1) = 2f(2n).

  • Zadanie 6.

   Sprawdź algebraicznie, czy punkt Q=(16,9) należy do wykresu funkcji liniowej f, jeżeli do wykresu należy punkt P=(8,3) i wykres przecina oś OY w punkcie A=(0,-1)

  • Zadanie 7.

   Sprawdź , czy punkt Q należy do wykresu funkcji f(x)=-\frac{3}{2}x+b, jeśli: Q=(-4,5)  i  b2 + 1 = 2b

  • Zadanie 8.

   Oblicz pole zacieniowanej figury (rysunek w filmie)