fbpx
 • Wszystkie filmy: Środek odcinka

  • Zadanie 1.

   Wyznacz współrzędne środka odcinka:

   a) AB jeśli A=(-2,-4) B=(4,6)

   b) CD jeśli C=\left (-\sqrt{2},-3 \right ) D=\left ( \sqrt{2}+2,\sqrt{3}+3 \right )

  • Zadanie 2.

   Wyznacz współrzędne punktu K wiedząc, że środkiem odcinka MK jest punkt S=(-1,3) i M=(2,5)

  • Zadanie 3.

   Dane są punkty A=(x,-2) B=(7,y). Oblicz długość odcinka AB, jeżeli jego środkiem jest punkt K=(2,1)

  • Zadanie 4.

   W równoległoboku dane są sąsiednie wierzchołki A=(4,2), B=(1,6). Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków równoległoboku oraz jego obwód, jeżeli przekątne przecinają się w punkcie S=(0,3)