• Wszystkie filmy: Wykres i własności funkcji homograficznej

  • Zadanie 1.

   Sporządź wykres funkcji f(x)=\frac{a}{x} wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt
   a) P=(-1,-2)
   b) P=(-\frac{1}{2},2)

  • Zadanie 2.

   Do wykresu funkcji f(x)=-\frac{1}{x}+c należy punkt A=(1,4). Sporządź wykres funkcji f i podaj zbiór wartości tej funkcji.

  • Zadanie 3.

   Sporządź wykres funkcji

   a) f(x)=\frac{1}{x-3}  b) f(x)=\frac{-3}{x+2} 

   Podaj przedziały monotoniczności funkcji f

  • Zadanie 4.

   Sporządź wykres funkcji

   a) f(x)=\frac{-1}{x-3}+2  b) f(x)=\frac{-3}{x+2}-1

   Podaj przedziały monotoniczności funkcji f oraz zbiór wartości.

  • Zadanie 5.

   Sporządź wykres funkcji f(x)=\frac{x+2}{x-1}.

   Odczytaj z wykresu zbiór wartości oraz przedziały monotoniczności.

  • Zadanie 6.

   Sporządź wykres funkcji f(x)=\frac{2}{x-1}-3. Podaj równania asymptot funkcji f.