fbpx
 • Wszystkie filmy: Logarytm - definicja

  • Zadanie 1.

   Oblicz   

   a) log_{2}64  b) log_{2}0,125  

   c)  log_{\frac{1}{3}}27  d) log_{\sqrt{2}}4  

   e) log_{7}7\sqrt{7}  f) log_{5}5  

   g) log_{4}1

  • Zadanie 2.

   Oblicz
   a) log_{\sqrt[3]{2}}4   

   b) log_{\frac{\sqrt{5}}{25}}125   

   c) log_{0,01}\frac{\sqrt{10}}{10} 

  • Zadanie 3.

   Oblicz
   a) log_{2}\left ( log100 \right ) 

   b) log_{9}\left ( log_{8}\left ( log_{3}9 \right ) \right )  

  • Zadanie 4.

   Oblicz \sqrt{a\cdot b}  jeżeli a=log_{3}9,b=log_{2}256

  • Zadanie 5.

   Oblicz x jeżeli:  
   a) log_{4}x=\frac{3}{2} 

   b) log_{\frac{1}{8}}x^{2}=\frac{1}{3}    

   c) log_{2\sqrt{2}}\left | x \right |=4

  • Zadanie 6.

   Oblicz wartość wyrażenia log_{a}\sqrt{a\cdot b}  wiedząc, że log_{a}b=5, gdzie a\, \, i\, \, b są liczbami dodatnimi i a\neq 1 

  • Zadanie 7.

   Oblicz wartość wyrażenia logab wiedząc, że log10a=2010 i  log\frac{10}{b}=1020

  • Zadanie 8.

   Oblicz
   a) log_{2}2^{10} b) 4^{log_{2}9}      

   c) 27^{log_{3}2}  d)  \left ( \sqrt{8} \right )^{\frac{2}{3}+log_{4}81} 

  • Zadanie 9.

   Określ dziedzinę wyrażenia
   log_{x-2}\left ( x^{2}-1 \right )

  • Zadanie 10.

   Znajdź wszystkie liczby rzeczywiste  spełniające równość
   log_{1-2a}\left ( a+7 \right )=2