fbpx
 • Wszystkie filmy: Rozwiązywanie układów równań

  • Zadanie 1.

   Rozwiąż układ  równań 

   \left\{\begin{matrix} 2x-3y=1\\3x-4y=2 \end{matrix}\right.

    metodą podstawiania.

  • Zadanie 2.

   Rozwiąż układy równań metodą podstawiania

   a) \left\{\begin{matrix} 2x-3y=1\\ 4x-6y=2\end{matrix}\right.      

   b) \left\{\begin{matrix} -x+3y=4\\ 2x-6y=-1\end{matrix}\right.  

  • Zadanie 3.

   Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników

   a) \left\{\begin{matrix} 5x-3y=2\\ 3x-2y=1\end{matrix}\right.

   b) \left\{\begin{array}{l} -x+3y-4=0\\ 2x-6y=-8\end{array}\right.

  • Zadanie 4.

   Rozwiąż układ równań algebraicznie i graficznie

   \left\{\begin{matrix} 2x-y=5\\ x-2y=1\end{matrix}\right.

  • Zadanie 5.

   Rozwiąż układ równań algebraicznie i graficznie

   \left\{\begin{matrix} 2x-y=5\\ -x+\frac{1}{2}y=1\end{matrix}\right.

  • Zadanie 6.

   Rozwiąż układ równań algebraicznie i graficznie

   \left\{\begin{matrix} -2x+y=5\\ -x+\frac{1}{2}y=\frac{5}{2}\end{matrix}\right.

  • Zadanie 7.

   Do równania 3x+2y=3 dopisz drugie równanie tak, aby otrzymać układ równań
   a) oznaczony b) nieoznaczony c) sprzeczny

  • Zadanie 8.

   Dla jakich wartości parametrów m i k para liczb: x=3, y=2 jest rozwiązaniem układu równań :

   \left\{\begin{array}{l} mx+ky=5\\ (k-1)x-2my=-4\end{array}\right.

  • Zadanie 9.

   Dla jakich wartości parametru a układ równań 

   a) \left\{\begin{matrix} ay-3x=-2\\ 3x-5y=2\end{matrix}\right.  jest układem nieoznaczonym 

   b) \left\{\begin{matrix} 2ax-5y=4\\ 4x+\frac{3}{2}y=-1\end{matrix}\right.   jest układem sprzecznym ?

  • Zadanie 10.

   Wyznacz współrzędne punktu przecięcia się prostych o równaniach

   a) 2x-3y-5=0\, \, i\,\, -3x-y+2=0    

   b) y=\frac{1}{2}x-1\, \, i\, \, y=-3x+7

  • Zadanie 11.

   Sprawdź algebraicznie czy punkty A=(-2,-5) B=(-123,-247) C=(4,7) są współliniowe ?

  • Zadanie 12.

   Wyznacz t, wiedząc, że punkty A=(t,0)  B=(-2,-6)  C=(2,-3) należą do tej samej prostej.

  • Zadanie 13.

   Wierzchołki B i C trójkąta prostokątnego ABC są punktami przecięcia prostej y=-\frac{3}{4}x+3 z osiami układu współrzędnych. Wyznacz współrzędne wierzchołka A, jeśli przeciwprostokątna AB jest zawarta w prostej o równaniu y=\frac{1}{2}x-2

  • Zadanie 14.

   Wyznacz równanie prostej AB jeżeli A=(-2,5) B=(4,-7), a następnie wyznacz współrzędne punktu przecięcia tej prostej z prostą o równaniu y=\frac{1}{2}x+2