fbpx
 • Wszystkie filmy: Działania na sumach algebraicznych

  • Zadanie 1.

   Dane są sumy algebraiczne   S=x^{4}-2x^{3}-1 i  T=3x^{3}-4x^{2}. Oblicz wartość wyrażenia
   a) S-T  dla x=3
   b) 2S+4T dla x=-1

  • Zadanie 2.

   Wyznacz iloczyn sum algebraicznych 
   a) (x+2)(x^{2}-3x) 
   b) (2x^{3}+\frac{1}{2}x+1)(x^{2}-x-\frac{1}{4})

  • Zadanie 3.

   Wykonaj działania
   a) x^{2}(x-1)+4(x-2)(x^{2}+1) 
   b) x(x-3)(x-2)-x(x+4)(x-5)

  • Zadanie 4.

   Ile wynosi współczynnik a, jeśli wartość sumy algebraicznej x^{3}+ax^{2}+3  dla x=-4 jest równa 3?

  • Zadanie 5.

   Ile wynoszą współczynniki a i b, jeśli suma algebraiczna x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+2 przyjmuje wartość 11 dla x=-3 oraz wartość 7 dla x=1?

  • Zadanie 6.

   Podaj potrzebne założenia, a następnie oblicz
   a) sumę obwodów
   b) różnicę obwodów
   c) pole 
   prostokąta o bokach długości 2x-3\, \, i\, \, 4x-2

  • Zadanie 7.

   Podaj potrzebne założenia, a następnie wyznacz wzór na objętość sześcianu o boku długości 3x+2

  • Zadanie 8.

   Podaj potrzebne założenia, a następnie wyznacz wzór na pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o krawędziach  a=x+1,b=x+2,c=2x-4

  • Zadanie 9.

   Uzasadnij, że objętość prostopadłościanu o krawędziach: x-2,x,x+4  opisana jest za pomocą wzoru V=x^{3}+2x^{2}-8x, gdzie x> 0. Sprawdź, czy dla x=2\sqrt{2} objętość tego prostopadłościanu jest liczbą wymierną?