• Wszystkie filmy: Rozkład wielomianu na czynniki

  • Zadanie 1.

   Rozłóż wielomian na czynniki:
   a) W(x)=12x^{5}-8x^{4}
   b) W(x)=6x^{3}+12x^{2}+6x
   c)  W(x)=x^{5}-625x

  • Zadanie 2.

   Rozłóż wielomian na czynniki
   a) W(x)=-4x^{4}+3x^{3}-7x^{2}
   b) W(x)=-2x^{3}-x^{2}+6x

  • Zadanie 3.

   Rozłóż wielomian na czynniki
   a) W(x)=2x^{6}+12x^{4}+18x^{2}  
   b) W(x)=-2x^{5}+20x^{3}-50x 
   c) W(x)=8x^{6}-27x^{3}

  • Zadanie 4.

   Rozłóż wielomian na czynniki
   a) W(x)=x^{3}+5x^{2}+x+5  
   b) W(x)=x^{3}+3x^{2}-x-3 
   c) W(x)=8x^{5}+16x^{3}-x^{2}-2

  • Zadanie 5.

   Rozłóż wielomian na czynniki
   a) W(x)=x^{3}-3x-2 
   b) W(x)=x^{3}-7x+6 
   c) W(x)=3x^{4}-10x^{3}+10x-3

  • Zadanie 6.

   Rozłóż wielomian na czynniki
   a) W(x)=x^{4}+1  
   b) W(x)=4x^{4}+1 
   c) W(x)=x^{4}+x^{2}+1