fbpx

Zadanie 8.

 • Wszystkie filmy: Twierdzenie cosinusów

  • Zadanie 1.

   Oblicz długość trzeciego boku trójkąta ABC w którym \left | AB \right |=10,\left | AC \right |=6,\left | \sphericalangle CAB \right |=30^{\circ}

  • Zadanie 2.

   Wyznacz miary kątów trójkąta o bokach długości \sqrt{2},2,1+\sqrt{3}

  • Zadanie 3.

   Sprawdź czy trójkąt o bokach 4, 6, 8 długości  jest trójkątem rozwartokątnym?

  • Zadanie 4.

   Oblicz długości boków równoległoboku o bokach długości 3 cm i 5 cm oraz kącie ostrym 30°.

  • Zadanie 5.

   Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie w którym, długości dwóch boków to 1 i 4, a miara kąta zawartego między tymi bokami to 60°.

  • Zadanie 6.

   Boki trójkąta mają długości 4, 8, 10. Oblicz długość środkowej poprowadzonej do najdłuższego boku.

  • Zadanie 7.

   W równoległoboku ABCD, gdzie \left | AB \right |=a,\left | BC \right |=b,\left | \sphericalangle DAB \right |=\alpha \,, połączono wierzchołek A ze środkami boków BC i CD otrzymując odpowiednio punkty K i L. Oblicz obwód trójkąta AKL.

  • Zadanie 8.

   Długości boków czworokąta ABCD są równe: |AB|=2, |BC|=3, |CD|=4, |DA|=5. Na czworokącie ABCD opisano okrąg. Oblicz długość przekątnej AC tego czworokąta.