• Wszystkie filmy: Wykres i własności funkcji wykładniczej

  • Zadanie 1.

   Naszkicuj wykresy funkcji a) f(x)=2^{x}  b) f(x)=\left ( \frac{1}{2} \right )^{x} i odczytaj z wykresu podstawowe własności funkcji f.

  • Zadanie 2.

   Naszkicuj wykresy funkcji
   a) f(x)=2^{x+3} 
   b) f(x)=\left ( \frac{1}{2} \right )^{x}-2  
   c)  f(x)=3^{x-2}+1

  • Zadanie 3.

   Naszkicuj wykresy funkcji
   a) f(x)=2^{-x}+3  
   b) f(x)=8\cdot \left ( \frac{1}{2} \right )^{x}-1  
   c)  f(x)=\frac{27}{3^{x}} 
   Odczytaj z wykresów zbiór wartości funkcji.

  • Zadanie 4.

   Naszkicuj wykres funkcji
   a) f(x)=-2^{x}+3  
   b) f(x)=-\left ( \frac{1}{2} \right )^{-x}-1  

  • Zadanie 5.

   Naszkicuj wykres funkcji f(x)=\frac{0,04}{5^{x}}  , odczytaj z wykresu zbiór rozwiązań nierówności f(x)\geq 1

  • Zadanie 6.

   Wyznacz wzór funkcji wykładniczej f(x)=a^{x} wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt A=(-3, 8), następnie oblicz wartość iloczynu f(\sqrt{2})\cdot f(-\sqrt{2})

  • Zadanie 7.

   Funkcja f(x)=a^{x}, gdzie a jest rozwiązaniem równania 16x^{2}-33x+2=0 , jest malejąca. Oblicz f(-0,25)

  • Zadanie 8.

   Przekształcając wykres funkcji f(x)=2^{x}  naszkicuj wykres funkcji g(x)=2^{x+5}+2^{x+3}+24\cdot 2^{x}