Zadanie 9.

 • Wszystkie filmy: Walec

  • Zadanie 1.

   Pole powierzchni całkowitej walca jest równe  40\pi cm2, a jego wysokość ma długość 10 cm. Oblicz pole koła będącego podstawą walca.

  • Zadanie 2.

   Oblicz pole powierzchni całkowitej walca o promieniu podstawy 4 cm, jeśli pole jego przekroju osiowego jest równe 40 cm2.

  • Zadanie 3.

   Przekątna d prostokąta będącego przekrojem osiowym walca ma długość 12 cm i tworzy z jego podstawą kąt \alpha =30^{0} Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.

  • Zadanie 4.

   Średnica podstawy walca ma długość 8 cm, a pole jego powierzchni bocznej jest czterokrotnie większe od pola podstawy. Oblicz objętość walca.

  • Zadanie 5.

   Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 15 cm i tworzy z jego podstawą kąt \alpha. Oblicz objętość walca, jeśli wiadomo, że cos\alpha =0,6

  • Zadanie 6.

   Pole powierzchni całkowitej walca jest dwa razy większe od jego pola powierzchni bocznej. Oblicz średnicę podstawy tego walca, jeśli jego objętość wynosi 27\pi

  • Zadanie 7.

   Oblicz objętość walca, którego przekrojem osiowym jest kwadrat o przekątnej 4.

  • Zadanie 8.

   Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest prostokątem. Przekątna tego prostokąta ma długość 12 i tworzy kąt o mierze 300 z bokiem, którego długość jest równa wysokości walca. Oblicz pole powierzchni bocznej tego walca i jego objętość.

  • Zadanie 9.

   Objętość walca jest równa 75\pi. Przekątna przekroju osiowego walca jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego tangens jest równy 0,3. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.

  • Zadanie 10.

   Przekątna prostokąta ma długość 4 i tworzy z dłuższym bokiem kąt 300. Oblicz objętość bryły powstałej w wyniku obrotu tego prostokąta dookoła dłuższego boku.