fbpx

Zadanie 9.

 • Wszystkie filmy: Proporcje

  • Zadanie 1.

   Rozwiąż równanie

   a) \frac{x}{3}=\frac{5}{2} 

   b) \frac{x-1}{2}=\frac{4}{3}  

   c) \frac{2x-1}{3}=5

  • Zadanie 2.

   Rozwiąż równanie

   a) \frac{x-3}{3}=\frac{5-x}{2}  

   b) \frac{x-1}{2}=\frac{4x+1}{3}  

   c) \frac{2x+1}{3}=5x-1

  • Zadanie 3.

   Podaj potrzebne założenia i rozwiąż równania
   a) \frac{2}{x-1}=\frac{-3}{x+2} 

   b) \frac{-5}{x+1}=\frac{-3}{x-4}

  • Zadanie 4.

   Zapisz odpowiednie założenia i rozwiąż równanie
   a) \frac{2x-3}{x-3}=\frac{5}{2} 

   b) \frac{x-1}{x}=\frac{x+1}{x-3} 

  • Zadanie 5.

   Wiedząc, że  \frac{2x-5y}{3}=\frac{4x+3y}{2} wykaż, że  \frac{x}{y}=-\frac{19}{8}

  • Zadanie 6.

   Oblicz iloraz \frac{y}{x}, wiedząc, że \frac{3x+9y}{10}=\frac{9x+3y}{8}

  • Zadanie 7.

   Licznik pewnego ułamka jest równy 10. Jeśli licznik tego ułamka zwiększymy o 20, mianownik o 30, to wartość ułamka nie zmieni się. Jaki to ułamek ?

  • Zadanie 8.

   Ania kupiła cukierki owocowe w cenie x zł/kg i zapłaciła 24 zł. Dorota kupiła taką samą ilość cukierków czekoladowych droższych o 4 zł/kg i zapłaciła 30 zł. Ile kosztuje kilogram cukierków owocowych, a ile kilogram cukierków czekoladowych?

  • Zadanie 9.

   Mama Jacka jest o sześć lat młodsza od jego taty. Stosunek wieku mamy i taty jest jak 8 do 9. Ile lat mam mama Jacka, a ile jego tata ?

  • Zadanie 10.

   Boki prostokąta mają długości x cm i 2x cm. Gdyby jego krótszy bok wydłużyć o 6 cm, a dłuższy o 5 cm, to stosunek długości boków byłby równy 2:3. Oblicz obwód tego prostokąta.

  • Zadanie 11.

   Samochód A jadący ze średnią prędkością v pokonał odległość 195 km. Samochód B jadący z prędkością o 20 km/h większą pokonał w tym samym czasie 260 km. Oblicz średnie prędkości obu samochodów?