fbpx

Zestaw 1.

Rozwiąż zadania samodzielnie, następnie pobierz rozwiązania i sprawdź odpowiedzi

 

1. Liczba \sqrt{6\frac{1}{4}} jest równa:

a) \frac{\sqrt{7}}{2}         b) \frac{5}{2}        c) 3\frac{1}{2}        d) \frac{7}{3}

2. Pole kwadratu wynosi 200:

a) długość boku kwadratu jest wyrażona liczbą wymierną

PRAWDA/FAŁSZ

b) obwód kwadratu wynosi 40\sqrt{2}

PRAWDA/FAŁSZ

3. Czy prawdziwa jest równość  \sqrt{81-9}=6?

Odpowiedź uzasadnij wykonując pierwiastkowanie

a) TAK                 b) NIE

4. Wynik działania  \sqrt[3]{16}:\sqrt[3]{2}   jest:

a) liczbą podzielną przez 4

PRAWDA/FAŁSZ

b) liczbą pierwszą

PRAWDA/FAŁSZ

5. Wynik działania  \sqrt{128}-\sqrt{2} to:

a) \sqrt{126}      b) 7\sqrt{2}       c) 2        d) 7\sqrt{3}

 

  • Wszystkie filmy: Sprawdź czy umiesz