fbpx

Zestaw 1.

Rozwiąż zadania samodzielnie, następnie pobierz rozwiązania i sprawdź odpowiedzi

 

1. Czy liczba  a=-2\sqrt{2}  jest pierwiastkiem równania  x\sqrt{2}+4=0?

a) TAK                       b) NIE

2. Wartość wyrażenia  \frac{1}{2}\cdot \left (x-4 \right )  jest 10 razy mniejsza od
wartości wyrażenia 2x-5

a) zależność tę opisuje równanie  5\left ( x-4 \right )=2x+4

PRAWDA/FAŁSZ

b) Liczba x=8 spełnia warunki zadania

PRAWDA/FAŁSZ

3. Rozwiązaniem równania 5\left (x-1 \right )-3\left (x+2 \right )=-1  jest liczba:

a)  -5        b) \sqrt{25}    c) -1     d) -4

4. Rozwiązaniem równania  2x-3m=x-1  jest liczba  -1  wówczas

a)  m=1      b)  m=-1      c)  m=0      d)  m=-2

5. Tata ma obecnie o 5 lat więcej niż mama. Razem mają 81 lat.

a) tata ma obecnie 42 lata

PRAWDA/FAŁSZ

b) za dwa lata wiek taty będzie stanowić  \frac{9}{8}  wieku mamy

PRAWDA/FAŁSZ

  • Wszystkie filmy: Sprawdź czy umiesz