fbpx
 • Liczby naturalne

  • Liczby pierwsze i liczby złożone

   • Zadanie 1.

    Podaj wszystkie liczby pierwsze a) mniejsze od 25 b) mniejsze od 33 i większe od 11

   • Zadanie 2.

    Zadanie 2. Podaj wszystkie liczby złożone a) mniejsze od 24 b) mniejsze od 30 i większe od 12

   • Zadanie 3.

    Oceń prawdziwość zdania a) suma pierwszych siedmiu liczb pierwszych jest parzysta b) iloczyn liczb pierwszych może być liczbą parzystą c) iloczyn dowolnych dwóch liczb pierwszych jest liczba złożoną

  • Podzielność liczb naturalnych

   • Zadanie 1.

    Podaj wszystkie dzielniki naturalne liczby a) 38 b) 52

   • Zadanie 2.

    Oblicz ile dzielników naturalnych ma liczba 7200

   • Zadanie 3.

    Uzasadnij, że liczba  a) 123456789 jest podzielna przez 3 b) 268013570 jest podzielna przez 2 i nie jest podzielna przez 3

   • Zadanie 4.

    Uzasadnij, że liczba  12342345345645675678 jest podzielna przez 6.

   • Zadanie 5.

    Uzasadnij, że liczba  12345+234561+345672  jest podzielna przez 3

   • Zadanie 6.

    Uzasadnij, że liczba 111111111+333333333+666666666 jest podzielna przez 9

   • Zadanie 7.

    Uzasadnij, że liczba  a) 234567812 jest podzielna przez 4 b) 1234 +100000020 + 100000010 jest podzielna przez 4

   • Zadanie 8.

    Uzasadnij, że liczba  a) 123456 + 654321 + 15 dzieli się przez 5 b) 12341 +23452 + 34563 nie dzieli się przez 5

   • Zadanie 9.

    Uzasadnij, że liczba  1234567899876543210 dzieli się przez 90

   • Zadanie 10.

    Wyznacz cyfrę k, jeżeli liczba 123456789k876543210 dzieli się przez 9

  • NWD i NWW

   • Zadanie 1.

    Wyznacz największy wspólny dzielnik liczb a) 112 i 48 b) 96 i 144

   • Zadanie 2.

    Wyznacz najmniejszą wspólną wielokrotność liczb a) 18 i 48 b) 72 i 108

   • Zadanie 3.

    Wyznacz a) NWD(x , y) oraz NWW(x, y) jeżeli: a) x = 60 y = 210 b) y = 348 x = 186

   • Zadanie 4.

    Oblicz  \frac{NWW(x,y)}{NWD(x,y)},  jeżeli  x=2^{3}\cdot 3^{2}\cdot 7,y=3^{3}\cdot 5\cdot 7^{2} 

  • System dziesiątkowy zapisu liczb naturalnych

   • Zadanie 1.

    Zapisz w systemie dziesiątkowym liczbę naturalną trzycyfrową , której cyfra setek to 2, cyfra dziesiątek jest trzy razy większa od cyfry setek, a liczba jedności jest o 3 mniejsza od cyfry dziesiątek

   • Zadanie 2.

    Karol zapisał pewna liczbę dwucyfrową. O ile zwiększy się ta liczba jeżeli: a) przed jej cyfrą dziesiątek dopiszemy cyfrę 7 b) po jej cyfrze jedności dopiszemy cyfrę 6

   • Zadanie 3.

    Cyfrą dziesiątek pewnej liczby dwucyfrowej jest cyfra a, cyfra jedności tej liczby wynosi b, zapisz symbolicznie tę liczbę oraz liczbę o przestawionych cyfrach.

   • Zadanie 4.

    Do liczby naturalnej dwucyfrowej dopisano taką samą liczbę. Ile razy otrzymana w ten sposób liczba jest większa od liczby wyjściowej?

   • Zadanie 5.

    Do liczby naturalnej trzycyfrowej dopisano taką samą liczbę. Ile razy otrzymana w ten sposób liczba jest większa od liczby wyjściowej?

   • Zadanie 6.

    Suma cyfr pewnej liczby naturalnej dwucyfrowej wynosi 9. Po przestawieniu cyfr otrzymamy liczbę naturalną dwucyfrową o 45 większą od liczby początkowej. Jaka liczba dwucyfrowa spełnia warunki zadania?

   • Zadanie 7.

    Suma cyfry setek i jedności  pewnej liczby naturalnej trzycyfrowej wynosi 10, cyfra dziesiątek jest równa 2. Po przestawieniu cyfr otrzymamy liczbę naturalną trzycyfrową o 396 większą od liczby początkowej. Jaka liczba naturalna trzycyfrowa spełnia warunki zadania?

  • System rzymski zapisu liczb naturalnych

   • Zadanie 1.

    Zapisz w systemie rzymskim liczby a) 52 b) 110 c) 1530

   • Zadanie 2.

    Zapisz w systemie rzymskim liczby a) 45 b) 498 c) 989

   • Zadanie 3.

    Rok urodzenia Marka w systemie rzymskim to MCMLXXXVIII. Zapisz rok urodzenia w systemie dziesiątkowym.

   • Zadanie 4.

    Pewien filozof grecki urodził się w roku CDLXIX p.n.e., a zmarł w roku CCCXCIX p.n.e.. Oblicz ile żył lat ten filozof.

   • Zadanie 5.

    W jakich latach, w systemie dziesiątkowym, budowano katedrę w Krakowie, jeżeli lata budowy w systemie rzymskim to MCCCXII – MCCCLXIV