fbpx
 • Liczby i działania na nich

  Często nawet proste działania na liczbach naturalnych, całkowitych, czy wymiernych sprawiają problem uczniom szkół podstawowych. Opanowanie tych umiejętności to przepustka do bardziej zaawansowanych dziedzin matematyki. W sposób przystępny tłumaczę zasady działań na liczbach, uczę logiki w wykonywaniu działań, pomagam stworzyć swoistą bazę, bez której ciężko poruszać się w świecie matematyki.

  • Liczby naturalne

   • Liczby pierwsze i liczby złożone

    • Zadanie 1.

     Podaj wszystkie liczby pierwsze a) mniejsze od 25 b) mniejsze od 33 i większe od 11

    • Zadanie 2.

     Zadanie 2. Podaj wszystkie liczby złożone a) mniejsze od 24 b) mniejsze od 30 i większe od 12

    • Zadanie 3.

     Oceń prawdziwość zdania a) suma pierwszych siedmiu liczb pierwszych jest parzysta b) iloczyn liczb pierwszych może być liczbą parzystą c) iloczyn dowolnych dwóch liczb pierwszych jest liczba złożoną

   • Podzielność liczb naturalnych

    • Zadanie 1.

     Podaj wszystkie dzielniki naturalne liczby a) 38 b) 52

    • Zadanie 2.

     Oblicz ile dzielników naturalnych ma liczba 7200

    • Zadanie 3.

     Uzasadnij, że liczba  a) 123456789 jest podzielna przez 3 b) 268013570 jest podzielna przez 2 i nie jest podzielna przez 3

    • Zadanie 4.

     Uzasadnij, że liczba  12342345345645675678 jest podzielna przez 6.

    • Zadanie 5.

     Uzasadnij, że liczba  12345+234561+345672  jest podzielna przez 3

    • Zadanie 6.

     Uzasadnij, że liczba 111111111+333333333+666666666 jest podzielna przez 9

    • Zadanie 7.

     Uzasadnij, że liczba  a) 234567812 jest podzielna przez 4 b) 1234 +100000020 + 100000010 jest podzielna przez 4

    • Zadanie 8.

     Uzasadnij, że liczba  a) 123456 + 654321 + 15 dzieli się przez 5 b) 12341 +23452 + 34563 nie dzieli się przez 5

    • Zadanie 9.

     Uzasadnij, że liczba  1234567899876543210 dzieli się przez 90

    • Zadanie 10.

     Wyznacz cyfrę k, jeżeli liczba 123456789k876543210 dzieli się przez 9

   • NWD i NWW

    • Zadanie 1.

     Wyznacz największy wspólny dzielnik liczb a) 112 i 48 b) 96 i 144

    • Zadanie 2.

     Wyznacz najmniejszą wspólną wielokrotność liczb a) 18 i 48 b) 72 i 108

    • Zadanie 3.

     Wyznacz a) NWD(x , y) oraz NWW(x, y) jeżeli: a) x = 60 y = 210 b) y = 348 x = 186

    • Zadanie 4.

     Oblicz  \frac{NWW(x,y)}{NWD(x,y)},  jeżeli  x=2^{3}\cdot 3^{2}\cdot 7,y=3^{3}\cdot 5\cdot 7^{2} 

   • System dziesiątkowy zapisu liczb naturalnych

    • Zadanie 1.

     Zapisz w systemie dziesiątkowym liczbę naturalną trzycyfrową , której cyfra setek to 2, cyfra dziesiątek jest trzy razy większa od cyfry setek, a liczba jedności jest o 3 mniejsza od cyfry dziesiątek

    • Zadanie 2.

     Karol zapisał pewna liczbę dwucyfrową. O ile zwiększy się ta liczba jeżeli: a) przed jej cyfrą dziesiątek dopiszemy cyfrę 7 b) po jej cyfrze jedności dopiszemy cyfrę 6

    • Zadanie 3.

     Cyfrą dziesiątek pewnej liczby dwucyfrowej jest cyfra a, cyfra jedności tej liczby wynosi b, zapisz symbolicznie tę liczbę oraz liczbę o przestawionych cyfrach.

    • Zadanie 4.

     Do liczby naturalnej dwucyfrowej dopisano taką samą liczbę. Ile razy otrzymana w ten sposób liczba jest większa od liczby wyjściowej?

    • Zadanie 5.

     Do liczby naturalnej trzycyfrowej dopisano taką samą liczbę. Ile razy otrzymana w ten sposób liczba jest większa od liczby wyjściowej?

    • Zadanie 6.

     Suma cyfr pewnej liczby naturalnej dwucyfrowej wynosi 9. Po przestawieniu cyfr otrzymamy liczbę naturalną dwucyfrową o 45 większą od liczby początkowej. Jaka liczba dwucyfrowa spełnia warunki zadania?

    • Zadanie 7.

     Suma cyfry setek i jedności  pewnej liczby naturalnej trzycyfrowej wynosi 10, cyfra dziesiątek jest równa 2. Po przestawieniu cyfr otrzymamy liczbę naturalną trzycyfrową o 396 większą od liczby początkowej. Jaka liczba naturalna trzycyfrowa spełnia warunki zadania?

   • System rzymski zapisu liczb naturalnych

    • Zadanie 1.

     Zapisz w systemie rzymskim liczby a) 52 b) 110 c) 1530

    • Zadanie 2.

     Zapisz w systemie rzymskim liczby a) 45 b) 498 c) 989

    • Zadanie 3.

     Rok urodzenia Marka w systemie rzymskim to MCMLXXXVIII. Zapisz rok urodzenia w systemie dziesiątkowym.

    • Zadanie 4.

     Pewien filozof grecki urodził się w roku CDLXIX p.n.e., a zmarł w roku CCCXCIX p.n.e.. Oblicz ile żył lat ten filozof.

    • Zadanie 5.

     W jakich latach, w systemie dziesiątkowym, budowano katedrę w Krakowie, jeżeli lata budowy w systemie rzymskim to MCCCXII – MCCCLXIV

  • Liczby całkowite

   • Zadanie 1.

    Podaj wszystkie liczby całkowite ujemne a) większe od -5 b) większe od -8 i mniejsze od -4

   • Zadanie 2.

    Zaznacz na osi liczbowej liczby całkowite, które są: a) dodatnie i nie większe od 6 b) nieparzyste ujemne i większe od -10

   • Zadanie 3.

    Wyznacz liczbę przeciwną do liczby a) -5  b) -3-(-4)  c)  -7+(-2)\cdot (-1)

   • Zadanie 4.

    Wyznacz wartość bezwzględną liczby , jeżeli:
    a)  a=(-16):(-8)-(-3)\cdot (-2)-(-3) 
    b)  a=(-1)\cdot (-8)-(-2)\cdot (-2)-(-3)\cdot 0

   • Zadanie 5.

    Oblicz a) o ile liczba 144 jest większa od liczby 72 b) ile razy liczba 72 jest większa od liczby 12

   • Zadanie 6.

    Wykonaj obliczenia stosując zasady dotyczące kolejności działań:
    (207+495:15):(27\cdot 3:9-3)

  • Liczby wymierne

   • Zadanie 1.

    Skróć ułamek a) \frac{128}{18}  b) \frac{255}{25}  c) \frac{36}{216} 

   • Zadanie 2.

    Rozszerz ułamek do mianownika równego x, jeżeli:

    a) \frac{3}{8} , x =32  b) \frac{13}{18} , x = 72

   • Zadanie 3.

    Przedstaw w postaci liczby mieszanej ułamek:

    a) \frac{48}{3}   b) -\frac{130}{32}

   • Zadanie 4.

    Przedstaw liczbę mieszaną w postaci ułamka zwykłego (niewłaściwego )

    a) 2\frac{4}{23}   b) -13\frac{13}{32} 

   • Zadanie 5.

    Wyznacz najmniejszy wspólny mianownik ułamków:

    a) \frac{7}{18}    i   \frac{5}{9}   b) \frac{9}{28}   i \frac{1}{12}

   • Zadanie 6.

    Porównaj ułamki, sprowadzając do wspólnego mianownika

    a) \frac{7}{18}  i  \frac{11}{13}   b) \frac{5}{18}  i \frac{7}{22}

   • Zadanie 7.

    Wykonaj działania na ułamkach, wynik przedstaw w najprostszej postaci:

      a) \frac{1}{18}+\frac{13}{18}    b) \frac{1}{18}-\frac{4}{27}   c) \frac{1}{8}-\frac{5}{4}+\frac{17}{12} 

   • Zadanie 8.

    Wykonaj działania, wynik przedstaw w najprostszej postaci 

    a) 2\frac{1}{9}+\frac{13}{9}  

    b) 3\frac{1}{18}-2\frac{4}{27}  

    c) 1\frac{1}{3}-\frac{5}{9}+\frac{17}{12} 

   • Zadanie 9.

    Wykonaj działania, wynik przedstaw w najprostszej postaci 

    a) \frac{1}{9}\cdot \frac{13}{9}  

    b) \frac{1}{18}\cdot \frac{9}{25}  

    c) 1\frac{1}{3}\cdot \frac{5}{4}\cdot \frac{18}{15} 

   • Zadanie 10.

    Wykonaj działania, wynik przedstaw w najprostszej postaci 

    a) \frac{1}{9}:\frac{13}{9}  

    b) \frac{1}{18}:\frac{5}{36}  

    c)  1\frac{1}{3}:\frac{4}{5}:\frac{18}{15}

   • Zadanie 11.

    Oblicz

    a) \left ( \frac{2}{7}+\frac{5}{21} \right )\cdot \frac{42}{11} 

    b) \left ( 1\frac{2}{7}-\frac{5}{14} \right ):\frac{13}{28}

   • Zadanie 12.

    Oblicz

    a) \frac{\left ( \frac{2}{3}+\frac{5}{21} \right )\cdot \frac{2}{3}}{\frac{38}{63}}  

    b) \frac{\left ( 1\frac{2}{3}-\frac{5}{9} \right )\cdot \frac{20}{27}}{\frac{3}{7}\cdot 1\frac{3}{4}}

   • Zadanie 13.

    Oblicz wartość wyrażenia dla x=-\frac{1}{3},y=\frac{3}{4},z=1\frac{1}{5}  

    a) \frac{x+y-z}{x+z} 

    b) \frac{3x+2y-z}{x-y+z}   

   • Zadanie 14.

    Udowodnij, że \frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n\cdot \left ( n+1 \right )} 

    Oblicz wartość wyrażenia  \frac{1}{10\cdot 11}+\frac{1}{11\cdot 12}+\frac{1}{12\cdot 13}+\frac{1}{13\cdot 14}  na podstawie udowodnionego wzoru.

   • Zadanie 15.

    Oblicz wartość a=\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{5}}}}   . Zapisz liczbę odwrotną do a

   • Zadanie 16.

    Oblicz
    a) 0,2\cdot 1,3  
    b) 0,125:1,5  
    c) -4,8:1,2\cdot 0,5

   • Zadanie 17.

    Zamień ułamek nieskończony okresowy na ułamek zwykły a) 0,7777… b) 1,(6)

   • Zadanie 18.

    Zamień ułamek nieskończony okresowy na ułamek zwykły a) 0,(17) b) 3,(29)

   • Zadanie 19.

    Zamień ułamek nieskończony okresowy na ułamek zwykły a) 0,(123) b) 2,(235)

   • Zadanie 20.

    Zamień ułamek nieskończony okresowy na ułamek zwykły a) 0,0(3) b) 1,0(7)

   • Zadanie 21.

    Zaokrąglij liczbę 0,234579 z dokładnością do części
    a) setnych
    b) dziesięciotysięcznych
    c) jedności.
    Czy jest to przybliżenie z nadmiarem czy niedomiarem ?

   • Zadanie 22.

    Zamień ułamek zwykły \frac{3}{7} na postać dziesiętną, zaokrąglij wynik z dokładnością do części
    a) tysięcznych
    b) stutysięcznych
    Czy jest to przybliżenie z nadmiarem czy niedomiarem?

   • Zadanie 23.

    Oblicz wartość wyrażenia

    \frac{4,275+1\frac{1}{8}}{\frac{21}{40}-0,3}-\frac{\left ( 4,45-2\frac{1}{2} \right ):0,3}{\left ( 2,323+0,177 \right )\cdot 20} 

    Zaokrąglij wynik z dokładnością do całości.

   • Zadanie 24.

    Oblicz wartość wyrażenia   

    \frac{125\frac{9}{16}-118\frac{3}{4}+0,5}{0,0001:0,005}-362\frac{5}{8}

   • Zadanie 25.

    Podaj przykład liczby a spełniającej warunek

     \frac{3}{11}< a< \frac{4}{11} . Wyznacz odwrotność liczby a.

  • Sprawdź czy umiesz