fbpx
 • Wszystkie filmy: Liczby całkowite

  • Zadanie 1.

   Podaj wszystkie liczby całkowite ujemne a) większe od -5 b) większe od -8 i mniejsze od -4

  • Zadanie 2.

   Zaznacz na osi liczbowej liczby całkowite, które są: a) dodatnie i nie większe od 6 b) nieparzyste ujemne i większe od -10

  • Zadanie 3.

   Wyznacz liczbę przeciwną do liczby a) -5  b) -3-(-4)  c)  -7+(-2)\cdot (-1)

  • Zadanie 4.

   Wyznacz wartość bezwzględną liczby , jeżeli:
   a)  a=(-16):(-8)-(-3)\cdot (-2)-(-3) 
   b)  a=(-1)\cdot (-8)-(-2)\cdot (-2)-(-3)\cdot 0

  • Zadanie 5.

   Oblicz a) o ile liczba 144 jest większa od liczby 72 b) ile razy liczba 72 jest większa od liczby 12

  • Zadanie 6.

   Wykonaj obliczenia stosując zasady dotyczące kolejności działań:
   (207+495:15):(27\cdot 3:9-3)