Zestaw 1.

Rozwiąż zadania samodzielnie, następnie pobierz rozwiązania i sprawdź odpowiedzi

 

1. Liczba postaci 2738m1 jest podzielna przez 3. Cyfra m to:

a) 1      b) 2     c) 0        d) 5

2. Największy wspólny dzielnik liczb 120 i 156 to:

a) 24     b) 12   c) 32     d) 48

3. Monika urodziła się w roku 1995. Rok jej urodzin w
zapisany w systemie rzymskim to:

a) MMCXCV          b) MCMXCV

c) MCMCXV          d) MMCXXV

4. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 108 i 294 to:

a) 1764     b) 2646    c) 1323     d) 5292

5. Zaokrąglenie liczby 10,12457 z dokładnością do:

a) części setnych wynosi 10,12

PRAWDA/FAŁSZ

b) części tysięcznych jest przybliżeniem z nadmiarem

PRAWDA/FAŁSZ

 

  • Wszystkie filmy: Sprawdź czy umiesz