fbpx

Zadanie 21.

 • Wszystkie filmy: Liczby wymierne

  • Zadanie 1.

   Skróć ułamek a) \frac{128}{18}  b) \frac{255}{25}  c) \frac{36}{216} 

  • Zadanie 2.

   Rozszerz ułamek do mianownika równego x, jeżeli:

   a) \frac{3}{8} , x =32  b) \frac{13}{18} , x = 72

  • Zadanie 3.

   Przedstaw w postaci liczby mieszanej ułamek:

   a) \frac{48}{3}   b) -\frac{130}{32}

  • Zadanie 4.

   Przedstaw liczbę mieszaną w postaci ułamka zwykłego (niewłaściwego )

   a) 2\frac{4}{23}   b) -13\frac{13}{32} 

  • Zadanie 5.

   Wyznacz najmniejszy wspólny mianownik ułamków:

   a) \frac{7}{18}    i   \frac{5}{9}   b) \frac{9}{28}   i \frac{1}{12}

  • Zadanie 6.

   Porównaj ułamki, sprowadzając do wspólnego mianownika

   a) \frac{7}{18}  i  \frac{11}{13}   b) \frac{5}{18}  i \frac{7}{22}

  • Zadanie 7.

   Wykonaj działania na ułamkach, wynik przedstaw w najprostszej postaci:

     a) \frac{1}{18}+\frac{13}{18}    b) \frac{1}{18}-\frac{4}{27}   c) \frac{1}{8}-\frac{5}{4}+\frac{17}{12} 

  • Zadanie 8.

   Wykonaj działania, wynik przedstaw w najprostszej postaci 

   a) 2\frac{1}{9}+\frac{13}{9}  

   b) 3\frac{1}{18}-2\frac{4}{27}  

   c) 1\frac{1}{3}-\frac{5}{9}+\frac{17}{12} 

  • Zadanie 9.

   Wykonaj działania, wynik przedstaw w najprostszej postaci 

   a) \frac{1}{9}\cdot \frac{13}{9}  

   b) \frac{1}{18}\cdot \frac{9}{25}  

   c) 1\frac{1}{3}\cdot \frac{5}{4}\cdot \frac{18}{15} 

  • Zadanie 10.

   Wykonaj działania, wynik przedstaw w najprostszej postaci 

   a) \frac{1}{9}:\frac{13}{9}  

   b) \frac{1}{18}:\frac{5}{36}  

   c)  1\frac{1}{3}:\frac{4}{5}:\frac{18}{15}

  • Zadanie 11.

   Oblicz

   a) \left ( \frac{2}{7}+\frac{5}{21} \right )\cdot \frac{42}{11} 

   b) \left ( 1\frac{2}{7}-\frac{5}{14} \right ):\frac{13}{28}

  • Zadanie 12.

   Oblicz

   a) \frac{\left ( \frac{2}{3}+\frac{5}{21} \right )\cdot \frac{2}{3}}{\frac{38}{63}}  

   b) \frac{\left ( 1\frac{2}{3}-\frac{5}{9} \right )\cdot \frac{20}{27}}{\frac{3}{7}\cdot 1\frac{3}{4}}

  • Zadanie 13.

   Oblicz wartość wyrażenia dla x=-\frac{1}{3},y=\frac{3}{4},z=1\frac{1}{5}  

   a) \frac{x+y-z}{x+z} 

   b) \frac{3x+2y-z}{x-y+z}   

  • Zadanie 14.

   Udowodnij, że \frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n\cdot \left ( n+1 \right )} 

   Oblicz wartość wyrażenia  \frac{1}{10\cdot 11}+\frac{1}{11\cdot 12}+\frac{1}{12\cdot 13}+\frac{1}{13\cdot 14}  na podstawie udowodnionego wzoru.

  • Zadanie 15.

   Oblicz wartość a=\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{5}}}}   . Zapisz liczbę odwrotną do a

  • Zadanie 16.

   Oblicz
   a) 0,2\cdot 1,3  
   b) 0,125:1,5  
   c) -4,8:1,2\cdot 0,5

  • Zadanie 17.

   Zamień ułamek nieskończony okresowy na ułamek zwykły a) 0,7777… b) 1,(6)

  • Zadanie 18.

   Zamień ułamek nieskończony okresowy na ułamek zwykły a) 0,(17) b) 3,(29)

  • Zadanie 19.

   Zamień ułamek nieskończony okresowy na ułamek zwykły a) 0,(123) b) 2,(235)

  • Zadanie 20.

   Zamień ułamek nieskończony okresowy na ułamek zwykły a) 0,0(3) b) 1,0(7)

  • Zadanie 21.

   Zaokrąglij liczbę 0,234579 z dokładnością do części
   a) setnych
   b) dziesięciotysięcznych
   c) jedności.
   Czy jest to przybliżenie z nadmiarem czy niedomiarem ?

  • Zadanie 22.

   Zamień ułamek zwykły \frac{3}{7} na postać dziesiętną, zaokrąglij wynik z dokładnością do części
   a) tysięcznych
   b) stutysięcznych
   Czy jest to przybliżenie z nadmiarem czy niedomiarem?

  • Zadanie 23.

   Oblicz wartość wyrażenia

   \frac{4,275+1\frac{1}{8}}{\frac{21}{40}-0,3}-\frac{\left ( 4,45-2\frac{1}{2} \right ):0,3}{\left ( 2,323+0,177 \right )\cdot 20} 

   Zaokrąglij wynik z dokładnością do całości.

  • Zadanie 24.

   Oblicz wartość wyrażenia   

   \frac{125\frac{9}{16}-118\frac{3}{4}+0,5}{0,0001:0,005}-362\frac{5}{8}

  • Zadanie 25.

   Podaj przykład liczby a spełniającej warunek

    \frac{3}{11}< a< \frac{4}{11} . Wyznacz odwrotność liczby a.