fbpx
 • Wszystkie filmy: Podzielność liczb naturalnych

  • Zadanie 1.

   Podaj wszystkie dzielniki naturalne liczby a) 38 b) 52

  • Zadanie 2.

   Oblicz ile dzielników naturalnych ma liczba 7200

  • Zadanie 3.

   Uzasadnij, że liczba  a) 123456789 jest podzielna przez 3 b) 268013570 jest podzielna przez 2 i nie jest podzielna przez 3

  • Zadanie 4.

   Uzasadnij, że liczba  12342345345645675678 jest podzielna przez 6.

  • Zadanie 5.

   Uzasadnij, że liczba  12345+234561+345672  jest podzielna przez 3

  • Zadanie 6.

   Uzasadnij, że liczba 111111111+333333333+666666666 jest podzielna przez 9

  • Zadanie 7.

   Uzasadnij, że liczba  a) 234567812 jest podzielna przez 4 b) 1234 +100000020 + 100000010 jest podzielna przez 4

  • Zadanie 8.

   Uzasadnij, że liczba  a) 123456 + 654321 + 15 dzieli się przez 5 b) 12341 +23452 + 34563 nie dzieli się przez 5

  • Zadanie 9.

   Uzasadnij, że liczba  1234567899876543210 dzieli się przez 90

  • Zadanie 10.

   Wyznacz cyfrę k, jeżeli liczba 123456789k876543210 dzieli się przez 9