• Wszystkie filmy: Funkcje trygonometryczne kątów 30, 45, 60 stopni

    • Zadanie 1.

      Wyznacz długość x korzystając z rysunku w filmie

    • Zadanie 2.

      Na morzu widać z żaglówki światło latarni morskiej pod kątem o mierze 300 do poziomu. Po wypłynięciu 50 m w kierunku latarni światło latarni widać pod kątem o mierze 600 do poziomu. Oblicz wysokość latarni. Wynik podaj z dokładnością do 0,1 m.