fbpx
 • Wszystkie filmy: Wyłączanie czynnika przed nawias

  • Zadanie 1.

   Wyłącz przed nawias możliwie największą liczbę naturalną
   a) 12x-6y 
   b) 7-21ab 
   c) 46x^{2}-69y^{3}

  • Zadanie 2.

   Wyłącz przed nawias liczbę a jeżeli:
   a) \frac{2}{3}x-\frac{4}{9}  , a=\frac{2}{3} 

   b) 2\frac{3}{4}y+1\frac{1}{4}x,a=\frac{1}{4} ,

   c) \frac{4}{5}x^{2}-0,4,a=\frac{2}{5}

  • Zadanie 3.

   Wyłącz przed nawias liczbę  jeżeli:
   a) -\frac{2}{3}x-\frac{4}{9}, a=\frac{2}{3}  

   b) -2\frac{3}{4}y+1\frac{1}{4}x,a=-\frac{1}{4}

    c) -\frac{4}{5}x^{2}-0,6,a=-\frac{2}{5}

  • Zadanie 4.

   W liczniku wyłącz przed nawias liczbę stojącą w mianowniku, następnie uprość wyrażenie
   a) \frac{48-12}{12} 

   b) \frac{45ab-15}{15} 

   c) \frac{-36xy-24}{12}

  • Zadanie 5.

   Wyłącz wspólny czynnik przed nawias, następnie oblicz wartość wyrażenia
   a) a^{2}b^{2}-a^{2}b+ab^{2},\,\, dla\,\, a=-2,b=-1
   b) 11x^{2}-22x,\, dla\, \, x=-\frac{1}{11}

  • Zadanie 6.

   Wiedząc, że 3a-b=4, oblicz wartość wyrażenia:
   a) -3a+b  
   b) -6a+2b-3 
   c) \frac{b-3a-6}{10}

  • Zadanie 7.

   Podaj w postaci wyrażenia algebraicznego
   a) długość boku kwadratu o obwodzie 2x^{2}-16x-8 
   b) długość boku sześcianu wiedząc, że suma wszystkich krawędzi to 48z-24 
   c) długość obwodu prostokąta o bokach długości 2a+3\, \, i\, \, 3a+5