fbpx
 • Wszystkie filmy: Wykres funkcji liniowej

  • Zadanie 1.

   Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykresem jest prosta równoległa do prostej o równaniu y=3x+4 i przechodząca przez punkt P=\left ( 1,8 \right )

  • Zadanie 2.

   Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt P=\left ( 2,6 \right ) i przecina oś OY w punkcie A=\left ( 0,4 \right )

  • Zadanie 3.

   Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A=\left ( -3,-5 \right ) i B=\left ( 3,7 \right )

  • Zadanie 4.

   Wyznacz wzór funkcji liniowej f, jeśli f(2)=7 i f(-1)=-2

  • Zadanie 5.

   Uzasadnij, że dla dowolnej liczby n i dla każdej funkcji liniowej , prawdziwa jest równość f(2n+1)+f(2n-1)=2f(2n)

  • Zadanie 6.

   Sprawdź algebraicznie, czy punkt Q=(16,9) należy do wykresu funkcji liniowej f, jeżeli do wykresu należy punkt P=(8,3) i wykres przecina oś OY w punkcie A=(0,-1)

  • Zadanie 7.

   Sprawdź , czy punkt Q należy do wykresu funkcji f(x)=-\frac{3}{2}x+b, jeśli: Q=(-4,5)  i  b^{2}+1=2b

  • Zadanie 8.

   Oblicz pole zacieniowanej figury ( rysunek w filmie )