fbpx

Zadanie 1.

 • Wszystkie filmy: Trójkąty przystające

  • Zadanie 1.

   Udowodnij, że w równoległoboku ABCD trójkąt ABC jest przystający do trójkąta ADC.

  • Zadanie 2.

   Udowodnij, że trójkąt ACB jest przystający do trójkąta DCE, jeśli AB \left | \right | DE i |AC|=|CE|

  • Zadanie 3.

   W trójkącie równoramiennym ABC o podstawie AB,  poprowadzono z wierzchołków A i B środkowe AD i BE. Wykaż, że trójkąt ABE jest przystający do trójkąta BAD.

  • Zadanie 4.

   W trójkącie równoramiennym ABC o podstawie AB,  poprowadzono z wierzchołków AB dwusieczne AD i BE. Wykaż, że trójkąt ABE jest przystający do trójkąta BAD.

  • Zadanie 5.

   Udowodnij, że każdy punkt dwusiecznej kąta jest równo oddalony od ramion kąta.

  • Zadanie 6.

   Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak jak na  rysunku w filmie ( w obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty ). Wykaż, że |AD|=|BE|

  • Zadanie 7.

   Na bokach BC i CD równoległoboku ABCD zbudowano kwadraty CDEF i BCGH ( tak  jak na rysunku w filmie ). Udowodnij, że |AC|=|FG|.