fbpx
 • Wszystkie filmy: Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego

  • Zadanie 1.

   Do ramienia końcowego kąta α należy punkt P. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta jeśli:
   a) P = (3,4) b) P = (-1,3)

  • Zadanie 2.

   Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego α, jeżeli  cos\alpha =-\frac{1}{4}

  • Zadanie 3.

   Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego α, jeżeli tgα = – 2

  • Zadanie 4.

   Oblicz bez użycia tablic : a) sin120° b) cos150° c) tg135° d) sin2137° + cos243°