fbpx
 • Wszystkie filmy: Funkcja kwadratowa - zastosowania

  • Zadanie 1.

   Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji:

   a) f(x)=2x^{2}-4x+3 w przedziale \left \langle -1,2 \right \rangle

   b) f(x)=-x^{2}-2x+3 w przedziale \left \langle -3,2 \right \rangle

   c) f(x)=3x^{2}-5x+3 w przedziale \left \langle -3,-1\right\rangle

  • Zadanie 2.

   Wyznacz największą wartość iloczynu dwóch liczb, których suma wynosi 24.

  • Zadanie 3.

   Z prostokątnego arkusza papieru o bokach 4 cm i 6 cm wycinamy w rogach jednakowe kwadraty tak, aby po odpowiednim sklejeniu otrzymać otwarte pudełko. Jaka powinna być długość boków wycinanych kwadratów, aby pole powierzchni bocznej pudełka było największe? Oblicz to pole.

  • Zadanie 4.

   Wokół basenu o wymiarach 4 m i 8 m wyłożono kafelkami pas o szerokości x. Jaka jest szerokość tego pasa , jeśli jego pole powierzchni wynosi 45 m2.