fbpx
 • Wszystkie filmy: Odległość punktu od prostej

  • Zadanie 1.

   Oblicz odległość punktu:

   a) P=\left (-1,3\right ) od prostej o równaniu  3x-4y+6=0

   b)  A=\left (2,-3\right ) od prostej o równaniu y=\frac{2}{3}x-1

  • Zadanie 2.

   Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach w punktach A=(-1,0) B=(1,2) C=(2,-2)

  • Zadanie 3.

   Podstawa AB trójkąta ABC jest zawarta w prostej l o równaniu y=3x+6. Oblicz pole tego trójkąta wiedząc, że punkty A i B są punktami przecięcia prostej l z osiami układu współrzędnych i C=(2,-4)

  • Zadanie 4.

   Punkty A i B są punktami przecięcia prostej o równaniu y=\frac{3}{5}x-6 z osiami układu współrzędnych. Oblicz pole równoległoboku ABCD, którego wierzchołek D=(1,4)

  • Zadanie 5.

   Oblicz odległość między prostymi o równaniach 3x-2y-4=0\, \, i\, \, y=\frac{3}{2}x+1

  • Zadanie 6.

   Wyznacz równanie prostej k równoległej do prostej m: y=2x-3, jeżeli odległość między tymi prostymi jest równa 4.