fbpx
 • Wszystkie filmy: Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego

  • Zadanie 1.

   Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego:
   a) x^{2}-2x dla x=-2
   b) a^{2}-3b+c dla a=-1,b=2,c=5

  • Zadanie 2.

   Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego:
   a) \left ( 2x-1 \right )^{2}  dla x=-\frac{1}{2}  
   b) \left ( x-\frac{1}{5} \right ): \left ( x+\frac{1}{5} \right ) dla x=\frac{1}{5}

  • Zadanie 3.

   Zadanie 3. Magda kupiła x cukierków, a Kasia 3 razy więcej. Jadąc do domu Kasia zgubiła 5 cukierków, a w domu oddała połowę cukierków Magdzie.
   a) Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych liczby  cukierków, które ma każda z dziewcząt.
   b) Wiedząc, że Magda kupiła 15 cukierków, oblicz ile cukierków ma każda z dziewcząt