fbpx
 • Wszystkie filmy: Układ współrzędnych

  • Zadanie 1.

   Odczytaj z układu współrzędnych współrzędne punktów A, B, C, D ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 2.

   Odczytaj z układu współrzędnych współrzędne punktów A, B, C, D ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 3.

   Odczytaj z układu współrzędnych współrzędne punktów A, B, C, D, E, F. Określ w których ćwiartkach układu współrzędnych leżą te punkty ( rysunek w filmie ).

  • Zadanie 4.

   Zaznacz w układzie współrzędnych trzy punkty, w których odcięta jest cztery razy większa od rzędnej.

  • Zadanie 5.

   Zaznacz w układzie współrzędnych trzy punkty, w których rzędna jest o trzy większa od odciętej.

  • Zadanie 6.

   Określ, w której ćwiartce układu współrzędnych leży punkt, jeżeli:
   a) A=\left ( 2,k \right )\, \, i\, \, k> 0 
   b) B=\left ( -3,k \right )\, \, i\, \, k> 0 
   c) C=\left ( 4,k \right )\, \, i\, \, k< 0
   d) D=\left ( -2,k \right )\, \, i\, \, k< 0

  • Zadanie 7.

   Zaznacz w układzie współrzędnych wszystkie punkty, których współrzędne x,y są liczbami naturalnymi spełniającymi warunki -2\leq x\leq 2,\, 0\leq y\leq 1

  • Zadanie 8.

   Zaznacz w układzie współrzędnych wszystkie punkty, których współrzędne x,y są liczbami całkowitymi spełniającymi warunki -2< x\leq 1,\, -1\leq y< 0

  • Zadanie 9.

   Odczytaj z układu współrzędnych współrzędne punktów B, C ( rysunek w filmie ). Współrzędne, którego z punktów spełniają jednocześnie warunki xy=-10\, \, i\, \, x^{2}+y^{2}=29