fbpx

Zadanie 3.

 • Wszystkie filmy: Zbiory

  • Zadanie 1.

   Czy zbiory A i B są równe jeśli : a)  A=\left \{ x\in N:x^{2}\leq 27 \right \}  i  B=\left \{ x\in N:x^{2}\leq 30 \right \}  b) A=\left \{ -2, -1, 0, 1, 2, 3 \right \}  i  B=\left \{ x\in C:x^{2}\leq 9 \right \}

  • Zadanie 2.

   Wyznacz sumę , iloczyn ( część wspólną ) oraz różnicę zbiorów A i B jeżeli:
   a) A=\left \{ 1,3,5,7,11 \right \},B=\left \{ 0,1,2,3,4,7,10 \right \}
   b) A=\left \{ x\in N:1\leq x< 8 \right \},B=\left \{ x\in N:1< x\leq 16 \right \}

  • Zadanie 3.

   Wyznacz sumę , iloczyn ( część wspólną ) oraz różnicę zbiorów A i B jeżeli zbiór A jest zbiorem spółgłosek słowa arytmetyka, zbiór B zbiorem spółgłosek w słowie geometria, zbiór C zbiorem spółgłosek w słowie algebra