fbpx

Zadanie 3.

 • Wszystkie filmy: Sposoby opisu funkcji

  • Zadanie 1.

   Wskaż przyporządkowanie, które nie jest funkcją ( rysunki w filmie )

  • Zadanie 2.

   Dane są zbiory X=\left \{ 1, 2, 3, 4, 5 \right \} i  Y=\left \{ -2, -1, 1, 2 \right \} oraz funkcja f przedstawiona za pomocą grafu ( rysunek w filmie ) a) podaj wartości funkcji f dla argumentów parzystych  b) dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartość 2 c) przedstaw funkcję f za pomocą tabelki.

  • Zadanie 3.

   Sporządź tabelę, graf i wykres funkcji f:\left \{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}\rightarrow C , jeśli:
    f(x)=0 dla x parzystych i f(x)=\frac{1}{2}\left ( x-3 \right ) dla x nieparzystych.

  • Zadanie 4.

   Dana jest funkcja f:N\rightarrow N taka, że f(x) jest resztą z dzielenia x przez k.
   Naszkicuj wykres tej funkcji oraz oblicz f(103) jeśli k=3.

  • Zadanie 5.

   Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie dwucyfrowej iloczyn jej cyfr
   a) jaka jest najmniejsza, a jaka największa wartość funkcji f?
   b) dla ilu argumentów funkcja f przyjmuje wartość 16?